Pensionsmyndighetens traditionella försäkring investerar i fastigheter

Report this content

Pensionsmyndigheten investerar i fastigheter för att få en jämnare värdeutveckling i premiepensionens traditionella försäkring. Fastigheter är ett nytt tillgångsslag i portföljen, som i dag innehåller räntebärande tillgångar och aktier.

När man tar ut premiepensionen kan man välja att ha kvar sin fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring, som har ett lägsta garanterat månadsbelopp. Avkastningen på det förvaltade kapitalet styr återbäringsräntan, som för närvarande är 9 procent.  

Den första fastighetsinvesteringen i den traditionella försäkringens portfölj på 1 miljard kronor görs i bostadsfastighetsbolaget Heimstaden Bostad AB. Investeringen syftar till att jämna ut värdeutvecklingen i den traditionella försäkringen. Med fastigheter i portföljen sänks risken och den riskjusterade avkastningen förväntas öka. Hittills har tillgångsslagen i portföljen bestått av svenska räntor och globala aktier.

– Genom att investera en del av tillgångarna i fastigheter, som har ett mer stabilt värde, får portföljens avkastning en jämnare utveckling. Hittills har tillväxtportföljen bestått av enbart aktier. Nu sprider vi riskerna över fler tillgångsslag, säger Erik Fransson, chef på fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Fakta om premiepensionens traditionella försäkring

  • Cirka 344 000 personer har valt att ta ut sin premiepension som traditionell livförsäkring.
  • Cirka 1 392 000 personer tar ut sin premiepension som fondförsäkring.
  • Tillgångarna i den traditionella försäkringen uppgick per den 28 februari 2021 till cirka 53 miljarder kronor fördelade på 63 procent i svenska räntebärande tillgångar och 37 procent i globala aktier.
  • Tillgångarna på fondtorget uppgick per den 28 februari 2021 till cirka 1 639 miljarder kronor.

Mer information om traditionell försäkring

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 360 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför drygt 597 000 fondbyten och skickar ut 7,7 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare – för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Prenumerera