Rekordstarka finanser i pensionssystemet

Report this content

Överskottet i inkomstpensionssystemet uppgår till 1 200 miljarder kronor och är det största som hittills har uppmätts. Pensionsmyndighetens huvudscenario är att den positiva utvecklingen fortsätter. Det framgår av pensionssystemets årsredovisning, Orange rapport, för 2021 som Pensionsmyndigheten redovisar idag.

Den dominerande delen av den allmänna pensionen är inkomstpensionen. Den pensionen finansieras i huvudsak genom pensionsavgifter från dagens förvärvsaktiva. Men det finns även en buffertfond i AP-fonderna som stöder finansieringen av inkomstpensionen. Inkomstpensionssystemet är utformat så att pensionsåtagandet anpassas till att vara högst lika stora som systemets beräknade tillgångar.

Tillgångarna i inkomstpensionssystemet överstiger skulderna med 1 201 miljarder kronor. Det innebär ett överskott på ca 12 procent vilket är historiskt stort.

Pensionsmyndigheten gör på uppdrag av regeringen en årlig redovisning av pensionssystemens finansiella ställning. Den benämner vi Orange rapport och den innehåller också Pensionsmyndighetens scenarier för framtida finansiella utveckling. Basscenariot visar att överskottet ökar betydligt på lång sikt. Scenarierna är dock beroende av en mängd okända faktorer och ska inte ses som prognoser.

– Hur överskottet utvecklas i framtiden går inte att säga men i vårt basscenario fortsätter överskottet att öka, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Diagram: Tre olika scenarier för balanstalets utveckling

Överskottet bedöms öka stadigt enligt Pensionsmyndighetens basscenario. I diagrammet visas tre olika scenarier. Enligt huvudscenariot ökar överskottet till 18 procent om fem år och till 20 procent om 10 år.

Premiepensionskapital 2 066 miljarder kronor

Den andra och mindre delen av pensionssystemet är premiepensionen som består av fonderade pengar där pensionssparare och pensionärer själva bestämmer hur de ska förvaltas. Värdet av pensionsspararnas och pensionärernas premiepensionstillgångar uppgick den 31 december 2021 till 2 066 miljarder kronor, i den tillfälliga förvaltningen var värdet 43 miljarder kronor. Värdeutvecklingen för fondförsäkring var i genomsnitt 29,1 procent 2021.

Orange rapport 2021

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 378 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 880 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 600 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Prenumerera

Media

Media