Så påverkas skatten av tidpunkt för pension

Vilken skatt du betalar på din lön respektive pension beror bland annat på hur gammal du är. Nu finns dokumentet ”Pension och skatt” uppdaterat med vad som gäller inför 2018. 

Det finns stora skattefördelar med att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön från och med det år du fyller 66 år. 

Även skatteavdraget på pension är olika beroende på hur gammal du är. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år, blir din skatt lägre för samma pensionsbelopp än om du tar ut din pension före ditt 66:e levnadsår.  

Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större. Men den enskilde betalar också lägre skatt, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten och fortsätter: 

Det är till och med så att från och med det år du fyller 66, och på inkomster upp till 315 000 kronor, så betalar du mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst. 

Kunskap underlättar val

För den som väljer tidpunkt för uttag av pension och tidpunkt för att lämna arbetslivet kan det vara bra att ha kunskap om de ekonomiska konsekvenserna olika val kan leda till. Syftet med dokumentet ”Pension och skatt” är att reda ut de begrepp och de frågor som kan komma från personer som står inför valet mellan arbete och pension kopplat just till skatteeffekterna.

Dessa skatteregler kan upplevas som snåriga. Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten. 

Generella regler

I dokumentet ”Pension och skatt” finns en bilaga med vanliga frågor och svar kring just skatten. Dokumentet är dock inte avsett att ge svar på frågor om en enskild persons exakta skatteavdrag vid olika situationer. 

För att få detaljerad information om dig själv och din egen skattesituation måste du kontakta Skatteverket. På Skatteverkets hemsida under Räkna ut din skatt kan du själv göra en preliminär beräkning av storleken på sitt skatteavdrag beroende på om och i vilken omfattning du väljer att ta ut pension eller jobba, avslutar Ann-Sofie Kraft Nilsson. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större. Men den enskilde betalar också lägre skatt
Stefan Granbom, analytiker
Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet
Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare