Seniorlån dyra alternativ för pensionärer

Seniorlån är ett alternativ för dem som inte kan ta ett vanligt banklån men är generellt sett dyra lån och kan minska ett eventuellt bostadstillägg. Det visar en konsumentgranskning som Pensionsmyndigheten gjort. Bättre alternativ kan vara ett vanligt banklån eller att låna via barnen med egna bostaden som säkerhet.

Seniorlån riktar sig till äldre som äger en obelånad eller lågt belånad bostadsrätt, villa eller fritidshus. Räntan ligger vanligen 2–3 procentenheter högre än för vanliga lån.

Den största skillnaden från ett ”vanligt” banklån är att räntorna inte betalas via pension/disponibel inkomst utan med lånade pengar, antingen löpande från en del av lånet eller i samband med att lånet löper ut eller när bostaden säljs.

– Innan man tar ett seniorlån är det viktigt att tänka på att seniorlån generellt sett är dyra lån, de lösningar som nu finns på marknaden har för höga priser. Du kan förlora mycket på att ta ett seniorlån jämfört med ett vanligt banklån. Seniorlånet kan också minska ett eventuellt bostadstillägg, säger Karin Grettve Odenfors, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Räntan kan fördubbla skulden

Ett seniorlån på 500 000 kronor med 5 procent ränta blir drygt 200 000 kronor dyrare på 10 år än ett vanligt banklån med 2 procent ränta. Vid sex procent ränta fördubblas skulden efter tolv år.

Marknaden för seniorlån är ökande och Pensionsmyndigheten får allt fler frågor kring seniorlån. I dag erbjuds seniorlån av samtliga fyra storbanker samt ett par andra aktörer. Den vanligaste kunden beskrivs som en ensamstående kvinna 70–80 år i bostadsrätt och produkten beskrivs som en genväg till extra inkomst och en möjlighet att ge sig själv en bättre pension. Det finns tre typer:

  • lån med skulduppräkning
  • lån med ränteuppräkning
  • lån med försäkringslösning

Minskat bostadstillägg

Ett seniorlån kan påverka rätten till bostadstillägg, som är en skattefri förmån som ungefär var åttonde pensionär ansökt om och får varje månad. När det gäller bostadskostnad räknas räntan enbart med om den faktiskt betalas och inte ökar skulden. Om lånekapitalet placeras så att det anses som en tillgång ger det ett förmögenhetstillägg vid beräkning av bostadstillägget.

– Seniorlån kan i grunden vara en bra idé för de som har värden i sin bostad. Men tänk exempelvis på att inte lösa ut befintliga banklån med låg ränta till seniorlån med högre ränta, något som vi vet förekommer, säger Monica Petersson, pensionsexpert.

– Tänk på att inte låna mer än du behöver, seniorlån för spekulation är sällan en bra idé. Den snabbt ökande skulden kan också få konsekvenser både för den som tar lånet och för det framtida dödsboet. För tidsbegränsade lån gäller att lånet måste lösas eller förnyas när löptiden är slut. Om bostaden behöver säljas i förtid och låneräntan är bunden kan låntagaren dessutom behöva betala ränteskillnadsersättning.

Checklista för seniorlån:

  • Kontrollera om möjlighet finns att ta ett vanligt banklån
  • Frigör kapital genom att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende
  • Låna via barnen med bostaden som säkerhet

Läs granskningsrapporten www.pensionsmyndigheten.se/seniorlanrapport.html

Läs presentationsbilder från pressträff www.pensionsmyndigheten.se/senior14.html

Jämför på Konsumenternas http://bankforsakring.konsumenternas.se/lana--betala/seniorlan/om-seniorlan/jamfor-seniorlan

För vidare information

Monica Petersson, pensionsexpert, 072–210 22 37

Karin Grettve Odenfors, analytiker, 072–210 20 76

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför nästan 1,4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: www.pensionsmyndigheten.se/press
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se