Sex miljarder sätts in till pensionsspararna

Med start den 6 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt 6 666 miljoner i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 625 miljoner i premiepensionsavgift.

Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså ett tillskott på över sex miljarder kronor. Under den tid utbetalningen pågår fördröjs övrig fondhandel.


Lägre avgifter

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Det gör att spararna varje år får tillbaka föregående års rabatter – detta genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

– Den genomsnittliga fondavgiften är nu nere i 0,23 procent av förvaltat kapital, mot 0,25 procent för 2015. Utan rabatter hade den varit 0,72 procent vilket säger en del om hur fördelaktig rabattmodellen är för premiepensionsspararna, fortsätter Mats Öberg.

Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,50 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,51 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Arvsvinst

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom närmare 2,5 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

Administrationsavgift

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,06 procent eller 87 kronor per person. Motsvarande siffror året innan var 0,07 procent eller 80 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,12 procent (0,11 procent förra året) av kontovärdet, dock högst 125 kronor (120 kr förra året).

Att den genomsnittliga administrationsavgiften sjunker till 0,06 % beror till stor del på att kapitalavkastningen varit mycket god senaste året.

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 625 miljoner kronor 2016, att jämföra med fjolårets 562 miljoner. I avgiftsuttaget ingår återbetalning av premiepensionens uppstartskostnad, vilken ska vara slutligt betald 2018.

Fördröjd handel

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 8 maj och avslutas för de allra flesta den 9 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 4 maj köas därför och genomförs först efter att ovan nämnda handel avslutats.

Insättningen i korthet

(förra årets siffror inom parentes)

• Fondrabatt: 4 149 miljoner (4 242 miljoner)
• Arvsvinst: 2 512 miljoner (2 297 miljoner)
• Överföringsvinst: 5 miljoner (6 miljoner)
• Total insättning: 6 666 miljoner (6 545 miljoner)
• Avgift: -625 miljoner (-562 miljoner)
• Netto insättning: 6 041 miljoner (5 983 miljoner)
• Antal konton: 7,21 miljoner (7,04 miljoner)

För mer information:
Mats Öberg, chef för fondenheten, 072-210 23 50

Rasmus Bjälkeson, fondspecialist, 072-210 23 62
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna.
Mats Öberg, fondchef Pensionsmyndigheten