Vem är det som har koll på gemensamma ekonomin?

Report this content

Vem har bäst koll på den gemensamma ekonomin i din relation? På den frågan svarar knappt hälften av männen att de har bäst koll. Motsvarande siffra bland kvinnor är 28 procent. Det visar en ny undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

"Vem har bäst koll på er gemensamma ekonomi i din och din partners relation?” Det är en av de frågor som Pensionsmyndigheten ställt till 3 000 personer i hela Sverige, med hjälp av undersökningsföretaget Kantar Sifo.

Olika uppfattning om vem som har koll

Resultatet visar att det både finns stora skillnader mellan könen – men också att det råder oenighet om vem som har koll.

Män anser, i avsevärt högre utsträckning än kvinnor, att de själva har bättre koll än sin partner. Kvinnor svarar istället, i högre utsträckning än män, att de i relationen har gemensam koll på ekonomin.

– Att båda har koll på den gemensamma ekonomin är extremt viktigt. Det är ju endast om du har koll som du kan fatta medvetna beslut. Detta gäller inte bara pensionen, utan även andra områden, säger Agneta Claesson, pensionsinformatör på Pensionsmyndigheten.

Skillnader mellan åldersgrupper

Störst skillnad mellan könen återfinns i åldersgruppen 35-44 år. Där uppger hela 51 procent av männen, mot 24 procent av kvinnorna, att de själva har bäst koll på den gemensamma ekonomin. Det är också i den åldersgruppen som minst andel anger att båda har lika bra koll på den gemensamma ekonomin, vilket gäller både kvinnor och män.

– En förklaring till skulle kunna vara att många i åldrarna 35-44 har små barn. Där vet vi från andra undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män tar föräldraledigt och är hemma när barnen är sjuka. När kvinnor tar större ansvar för de delar av ekonomin som rör barnen kan det vara så att andra områden överlåts åt männen, säger Kristin Kirs, analytiker vid Pensionsmyndigheten.

Mest överens om den gemensamma ekonomin är åldersgruppen 25-34 år. Där uppger 45 procent att båda har lika mycket koll på den gemensamma ekonomin. 

Tips för att jämna ut pensionen

Det är mycket enkelt att jämna ut pensionen mellan makar eller registrerade partners.

– Den som tjänar mer kan föra över en del av pensionen, premiepensionen, till den som jobbar deltid eller tjänar mindre. Detta går att göra om man loggar in på pensionsmyndigheten.se, eller så kan man beställa en blankett från vår kundservice. Viktigt att komma ihåg är att du måste göra det innan 30 april, säger Agneta Claesson.  

Möjligheten att föra över premiepension gäller dock inte om man är sambo.

– Då kan det vara en bra idé att kompensera den som jobbar deltid eller tjänar mindre genom ett eget sparande. Tänk då på att sparandet ska vara skrivet på den som tjänar mindre, avslutar Agneta Claesson.

För vidare information
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar helger:010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Att båda har koll på den gemensamma ekonomin är extremt viktigt. Det är ju endast om du har koll som du kan fatta medvetna beslut. Detta gäller inte bara pensionen, utan även andra områden
Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten