Ytterligare medel från Falcon sätts in på berörda sparares premiepensionskonton

De närmaste dagarna kommer det Malta-baserade fondbolaget Falcon Funds att betala tillbaka cirka 315 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Pengarna är en del av det som bolaget fortfarande är skyldigt svenska premiepensionssparare och kommer därefter sättas in på berörda sparares premiepensionskonton. 

 

Återbetalningen av fondmedel från Falcon Funds är ett resultat av att revisionsbolaget KPMG Malta, som har uppdraget att förvalta och avyttra kvarvarande innehav i Falcons fonder, lyckats sälja en del av det som finns kvar i fonderna. Fortfarande saknas dock stora belopp – i dagsläget närmare 800 miljoner kronor.

Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten. 

Pensionsmyndigheten kommer nu att fördela dessa pengar till berörda sparares premiepensionskonton. Liksom tidigare kommer fördelningen att baseras på det innehav respektive sparare hade i Falcons tre fonder. 

Brev till spararna

Ett brev med information kommer också att skickas till samtliga berörda sparare. Där informeras om den kommande utbetalningen och det faktum att det fortfarande saknas stora belopp – och att det pågår en förundersökning med anledning av vad som inträffat i Falcon. 

Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars, avslutar Mikael Westberg. 

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 0722-10 22 87
jimmy.larsson.hagberg@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndighetens pressjour, 010-454 30 00 (kvällar och helger)

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt
Mikael Westberg, chefsjurist
Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars
Mikael Westberg, chefsjurist