• news.cision.com/
  • Plagazi AB/
  • DEN PATENTERADE PLAGAZI-PROCESSEN HAR TILLDELATS DEN BERÖMDA MÄRKNINGEN "SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION", VILKET ÄR ETT BEVIS PÅ HÖGA STANDARDER NÄR DET GÄLLER LÖNSAMHET OCH HÅLLBARHET.

DEN PATENTERADE PLAGAZI-PROCESSEN HAR TILLDELATS DEN BERÖMDA MÄRKNINGEN "SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION", VILKET ÄR ETT BEVIS PÅ HÖGA STANDARDER NÄR DET GÄLLER LÖNSAMHET OCH HÅLLBARHET.

Report this content

Den patenterade Plagazi-processen, som effektivt behandlar icke återvinningsbart avfall och omvandlar det till grön vätgas med ett negativt koldioxidavtryck, tilldelades den välkända bemärkningen "Solar Impulse Efficient Solution" efter en bedömning som utförts av externa oberoende experter, som bygger på verifierade standarder. Därmed deltar processen i “#1000solutions challenge”, ett initiativ från Solar Impulse Foundation för att välja ut lösningar som uppfyller höga krav på lönsamhet, hållbarhet och presentera dem för beslutsfattare för att påskynda deras genomförande.  

Plagazis målsättning är att tillhandahålla en innovativ och konkurrenskraftig grön vätgasproduktionsprocess som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser över hela världen. Plagazis vision är att sätta nya standarder för en förbättrad livskvalitet genom att öka tillgången till ren energi, grön vätgas, baserad på hantering av icke-återvinningsbart avfall. 

För att få bemärkningen "Solar Impulse Efficient Solution" bedömdes Plagazi processen noggrant av en grupp oberoende experter enligt fem kriterier som täcker tre huvudteman; genomförbarhet, miljö och lönsamhet. Alla lösningar som ingår i portföljen #1000solutions som kommer att presenteras för beslutsfattare inom näringsliv och myndigheter av Bertrand Piccard, ordförande för Solar Impulse Foundation. Syftet med detta initiativ är att uppmuntra till införande av mer ambitiösa miljömål och att påskynda genomförandet av dessa lösningar i stor skala.

Solar Impulses panel av oberoende experter kom fram till att den patenterade Plagazi-processen bidrar till fyra av FN:s mål för hållbar utveckling, nämligen: Affordable & Clean Energy (SDG7), Industry, Innovation & Infrastructure (SDG9), Sustainable Cities & Communities (SDG11), and Responsible Consumption & Production (SDG12).

“Ja, lösningen kan ge en miljövinst. Syftet är att omvandla avfall, som annars skulle läggas på deponi eller förbrännas, till grön vätgas. Jämfört med elektrolys är omvandlingen mer energi effektiv. Den energi som krävs kan hämtas från avfallet och kräver extern energi som vind- eller solenergi. Den bi-produkt av koldioxid som uppstår kan lätt fångas upp och lagras för att undvika att den släpps ut i atmosfären som vid förbränning av avfallet. CCS kan även användas för lagring. Plasmaprocessen möjliggör en ren process, vilket gör det möjligt att separera vätgas och koldioxid bättre. Vid behov kan koldioxid också användas för nya kolhaltiga produkter, vilket innebär att avfallets kolinnehåll återvinns.” - Expert 1, Solar Impulse Foundation  

Om bemärkningen "Solar Impulse Efficient Solution" 

Bemärkningen "Solar Impulse Efficient Solution" är ett av de första märkena för företag med positiv inverkan som kombinerar miljöskydd och ekonomisk lönsamhet och tilldelas efter en bedömning som utförs av externa oberoende experter. I samarbete med välrenommerade institutioner måste lösningar som ansöker om märket genomgå en neutral metod som bygger på verifierade standarder. Bemärkningen fungerar som en utmärkelse för rena och lönsamma lösningar. 

Om Solar Impulse Foundation 

Solar Impulse Foundation arbetar för att påskynda genomförandet av rena och lönsamma lösningar. Dessutom hjälper stiftelsen beslutsfattare i företag och regeringar att uppnå sina miljömål och anta en mer ambitiös energipolitik, vilket är nödvändigt för att genomföra dessa lösningar på marknaden. Ett sätt att föra vidare framgången med den första solcellsdrivna flygningen runt om i världen. 

Mer information om Solar Impulse:   

https://solarimpulse.com/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Granberg, VD Plagazi AB 

Email: torsten.granberg@plagazi.com  

Phone: +46 70 676 12 34  
 

Om Plagazi

Plagazi AB är ett svenskt clean-techbolag som revolutionerar produktionen av grön vätgas. Plagazi processen hjälper företag och samhällen att förbättra den cirkulära ekonomin genom att omvandla avfall till grön vätgas genom plasma förbränning och patenterad teknik. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinenters strävan att nå uppsatta klimatmål.

Mer information:

www.plagazi.com | 

Följ Plagazi på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/plagazigreenhydrogrenfromwaste/

Prenumerera

Media

Media