Om oss

Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Många människor har behov av ökad trygghet i olika situationer. Det kan till exempel bero på ängslan för ett hastigt försämrat hälsotillstånd, ett dåligt lokalsinne eller svårighet att förklara var man är. Detsamma gäller dem som ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter; det kan vara en motionsrunda eller svampplockning för den ene, skidåkning eller ridning i naturen för den andre. Posifons trygghetstjänst gör att man enkelt och snabbt kan kommunicera med och lokalisera den som bär mobilen. Posifon är även distributör av intelligenta medicindosetten Careousel.

Prenumerera