Phoniro och Posifon startar samarbete och förstärker erbjudandet inom välfärdsteknik

Phoniro, ett företag inom ASSA ABLOY, stärker nu sitt erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar för GPS-larm och mobila trygghetslarm.

Posifon, som leder utvecklingen av trygghetslarm som även fungerar utanför hemmet, har ett brett utbud av olika GPS-larm och mobila trygghetslarm. Bolaget har lång erfarenhet inom området och har tillsammans med sina kommunala kunder byggt sammanbundna tjänster i den centrala plattformen Posifon Care. Produktutbudet omfattar väldesignade enheter som antingen kan bäras som en klocka, som ett smycke runt halsen, i bältet eller som med GPS SmartSole, en sula att lägga i skon.

– Genom att komplettera vårt befintliga erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar inom GPS-larm och mobila trygghetslarm skapar vi större möjlighet att möta de individuella behoven hos våra slutanvändare och att möta kraven från framtidens omsorgstagare, säger Magnus Fröberg, produktchef på Phoniro.

– Phoniro är en ledande aktör inom välfärdsteknikområdet och vi ser att vårt produktutbud kompletterar deras väl. Det är logiskt att knyta ihop våra GPS-larms tjänster med det rika erbjudande inom välfärdsteknikområdet som Phoniro har sedan tidigare. Vi ser stor potential i detta långsiktiga samarbete. Att vi kan erbjuda mer sammanhållna tjänster och tillsammans nå en internationell marknad med våra tjänster, säger Henrik Essunger, vd Posifon.

Samarbetet innebär att Phoniro kommer att sälja Posifons tjänster och produkter på alla de marknader där Phoniro är aktiv.

Som marknadsledande på GPS-larm och medicinpåminnare arbetar Posifon kundnära och innovativt för ökad trygghet och självständighet. Detta ger möjlighet till ökad livskvalitet.

Företaget erbjuder flera olika GPS-enheter, att bära som ett armband, en sula eller runt halsen. Allt för att användaren enkelt och snabbt ska kunna kommunicera var man befinner sig när behovet av stöd uppstår. 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Fröberg, produktchef Phoniro AB, tfn 070-618 43 61, e-post: magnus.froberg@phoniro.com
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn 070-308 09 54, e-post: henrik.essunger@posifon.se
Lars Sjögrell, pressansvarig, tfn 070-269 53 00, e-post: lars.sjogrell@perspective.se
www.posifon.se
www.phoniro.com

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som erbjuder avancerade tjänster för ökad trygghet och livskvalitet. Vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Företag är sedan starten ledande i utvecklingen av tjänsten mobila trygghetslarm, GPS-baserade personlarm för personer med omsorgsbehov. Sedan tre år är företaget också ledande inom området medicinpåminnelse, med möjlighet till medicinuppföljning på distans, där företaget är exklusiv distributör i Sverige för den välrenommerade dosetten Careousel, multidos-påminnaren Medido och hälsouppföljningstjänsten Posifon Prevent.

Phoniro är ett IT-företag med ett viktigt uppdrag. Vi möjliggör ett rikare liv för en åldrande befolkning! Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet och vi är en del av ASSA ABLOY. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag i Norden, Nederländerna, Storbritannien och USA använder Phoniros lösningar idag. För mer information besök www.phoniro.com.

Taggar:

Om oss

Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Många människor har behov av ökad trygghet i olika situationer. Det kan till exempel bero på ängslan för ett hastigt försämrat hälsotillstånd, ett dåligt lokalsinne eller svårighet att förklara var man är. Detsamma gäller dem som ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter; det kan vara en motionsrunda eller svampplockning för den ene, skidåkning eller ridning i naturen för den andre. Posifons trygghetstjänst gör att man enkelt och snabbt kan kommunicera med och lokalisera den som bär mobilen. Posifon är även distributör av intelligenta medicindosetten Careousel.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Phoniro är en ledande aktör inom välfärdsteknikområdet och vi ser att vårt produktutbud kompletterar deras väl. Det är logiskt att knyta ihop våra GPS-larms tjänster med det rika erbjudande inom välfärdsteknikområdet som Phoniro har sedan tidigare. Vi ser stor potential i detta långsiktiga samarbete. Att vi kan erbjuda mer sammanhållna tjänster och tillsammans nå en internationell marknad med våra tjänster.
Henrik Essunger, vd Posifon