Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på https://pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.

Prenumerera