Sju experter granskar bidragen i PTS innovationstävling

Report this content

Från näringslivsprofilen Sven Hagströmer till fintechexperten Louise Grabo – här är de sju experter som spelar en viktig roll i bedömningen av bidragen i PTS innovationstävling ”Betaltjänster för alla”.

Post- och telestyrelsens, PTS, sjuttonde innovationstävling, ”Betaltjänster för alla”, syftar till att driva på utvecklingen och få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

– Vi är glada över att ha fått ihop ett mycket kvalificerat expertråd till årets innovationstävling. Med deras stöd får PTS värdefull hjälp med att vaska fram de bidrag som kommer att få finansiering på upp tre miljoner kronor för att utveckla enklare och tryggare digitala betaltjänster, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

En viktig del i bedömningen av bidragen är tävlingens externa expertråd, som i år består av sju personer, kunniga inom allt från affärsutveckling och entreprenörskap till digital innovation och tillgänglighet. 

– Med första generationens mobiltelefoni, BankID och Swish på meritlistan, kanske vi nu kan se födelsen av ännu en tjänst i världsklass, säger Sven Hagströmer.

– Betalningar är något universellt som alla människor måste kunna göra och som ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt. I samband med att kontanthanteringen gått ner radikalt i Sverige de senaste åren har kort och Swish blivit de dominerande betalsätten. Men det finns ett behov av en större variation. Alla människor är olika och har olika behov vid olika tillfällen. Därför är PTS innovationstävling så viktig, säger Louise Grabo.

Expertrådet består av:

  • Eva-Karin Anderman – Expert på designdriven innovation, tjänstedesign och användbarhet. Seniorkonsult på Ramboll Management Consulting. I expertrådet sedan 2020.
  • Ulrika Gani – Stort kunnande inom digital tillgänglighet. Utredare vid Myndigheten för delaktighet. I expertrådet sedan 2014. 
  • Louise Grabo – Specialist inom fintech och engagerad i jämställdhetsfrågor. Generalsekreterare i branschorganisationen Swedish Fintech Association. Ny i expertrådet.
  • Sven Hagströmer – Stort kunnande inom allt från finans till affärsutveckling. Grundare och ordförande för bland annat investmentbolaget Creades och Avanza Bank. Tidigare ordförande i Tele2 samt grundare av stiftelsen Allbright. Ny i expertrådet.
  • Claire Ingram Bogusz – Forskare och expert inom fintech, digital innovation och entreprenörskap. Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media på Uppsala Universitet samt forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Ny i expertrådet.
  • Maria Johansson – Långt engagemang inom funktionshinder- tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Projektledare och jämlikhetskonsult på jämlikhetsstiftelsen Make Equal och ordförande för FQ (Forum - Kvinnor och Funktionshinder). Ny i expertrådet.
  • Stefan Lindeberg – Mer än tjugo års erfarenhet av nordiska startup-bolag. Idag affärsängel och rådgivare till institutionella investerare, som Right Bridge Venture. Tidigare på riskkapitalbolaget Creandum (där han är medgrundare) och innan dess på IT-företag som Microsoft, IBM och Cisco. Har varit med i expertrådet sedan 2010.

Klyftan växer

Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster har på senare år ökat rejält samtidigt som kontantanvändningen sjunkit snabbt. I den senaste rapporten om grundläggande betaltjänster bedömer länsstyrelserna att det i pandemins svallvågor har blivit ännu svårare att betala med kontanter jämfört med tidigare år. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 visar att gapet ökar mellan de som är bekväma med att betala digitalt och de som inte är det.

– För att bidra till att minska glappet vänder vi oss till innovatörer med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom området, säger Sverker Brundin på PTS.

– Jag hoppas att tävlingen kommer att resultera i många bra inkluderande lösningar där man ser olika typer av behov som en naturlig del. Den formen av lösningar är mer hållbara över tid då de ofta gynnar alla. Det som är nödvändigt för vissa underlättar för många och är bekvämt för alla, säger Ulrika Gani på Myndigheten för delaktighet.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Flera projekt kan få finansiering. PTS utser vinnarna före midsommar.

Ansökan till innovationstävlingen görs från plattformen Challengesgov.se.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. 

Alla tidigare års vinnare finns på pts.se/innovation

Projektledare PTS innovationstävling

Sverker Brundin, tfn 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se.

PTS presstjäst

tfn 08-678 55 55

Taggar:

Citat

Med första generationens mobiltelefoni, BankID och Swish på meritlistan, kanske vi nu kan se födelsen av ännu en tjänst i världsklass.
Sven Hagströmer, medlem i expertrådet för PTS innovationstävling "Betaltjänster för alla"
Betalningar är något universellt som alla människor måste kunna göra och som ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt. I samband med att kontanthanteringen gått ner radikalt i Sverige de senaste åren har kort och Swish blivit de dominerande betalsätten. Men det finns ett behov av en större variation. Alla människor är olika och har olika behov vid olika tillfällen. Därför är PTS innovationstävling så viktig.
Louise Grabo, medlem i expertrådet för PTS innovationstävling "Betaltjänster för alla"
Jag hoppas att tävlingen kommer att resultera i många bra inkluderande lösningar där man ser olika typer av behov som en naturlig del. Den formen av lösningar är mer hållbara över tid då de ofta gynnar alla. Det som är nödvändigt för vissa underlättar för många och är bekvämt för alla.
Ulrika Gani, medlem i expertrådet för PTS innovationstävling "Betaltjänster för alla"