I september utges de första officiella Angry Birds-frimärkena i världen

På de finländska frimärkena under resten av året finns även konst, bildning och kultur

I slutet av 2013 ger Itella Posten Ab ut tio nya frimärkspublikationer med totalt 28 motiv. Angry Birds-figurerna får de första officiella frimärkena i världen i september.

Andra finländska frimärksmotiv under slutet av året är den världsomspännande postkortshobbyn postcrossing, konstnären Eero Järnefelts mest kända tavlor och höstliga stämningsbilder. Det officiella Finland representeras av riksdagens 150-årsjubileumsfrimärke och ett frimärke som presenterar skolsystemet. I år får julfrimärkena sina motiv från bokmärkenas nostalgiska värld.

Orkidéfrimärket med en ny valör

Den 23 augusti ger Itella Posten Ab ut frimärket Orkidé, som gavs ut tidigare i år i januari. Nu har frimärket den nya valören 1,20 euro, dvs. den nya taxan för förstaklassbrev upp till 100 gram. Frimärket har designats av Susanna Rumpu och Ari Lakaniemi och lämpar sig väl för bland annat gratulationer och adresser. De tio självhäftande märkena finns i ett vikt ark som ryms i plånboken.

Dolt mönster på Angry Birds-frimärkena syns i UV-ljus

Den 9 september kommer de första officiella Angry Birds-frimärkena i världen till försäljning. Motiven är sex populära spelfigurer - fem fåglar och en gris. Frimärkena har designats av Art Director Toni Kysenius Rovio Entertainment. Han designade även HockeyBird-figuren för VM i ishockey i fjol och HockeyBird-frimärkspublikationen.

För att garantera äktheten har Angry Birds-frimärkena försetts med ett mönster som syns i UV-ljus. De har även oregelbunden tandning som följer figurernas former för att förhindra förfalskning. Arket innehåller sex frimärken och Priority-etiketter i samma anda.

Postcrossing ökar i popularitet i hela världen

I september får den internationellt populära hobbyn postcrossing ett eget frimärke. Postcrossing går ut på att människor i olika delar av världen skickar postkort till varandra. Det avlånga Postcrossing-häftet är vikt i mitten och innehåller fyra frimärken. Designbyrå Kokoro & Moi svarar för häftets layout.

På postcrossingentusiasternas webbplats www.postcrossing.com finns för närvarande över 406 000 registrerade användare i 216 olika länder. Grundidén i postcrossing är att var och en som skickar ett kort får ett kort tillbaka från en sporadisk avsändare någonstans i världen. Postcrossingentusiasterna skickar cirka 600 postkort till varandra varenda timme. I Finland finns det cirka 15 000 postcrossingentusiaster och de har skickat totalt nästan 1,7 miljoner kort.

Ett miniatyrark med två klassiska tavlor

På två frimärken som utges i september hedras konstnären Eero Järnefelt, eftersom det gått 150 år sedan han föddes. På ett miniatyrark med 1 klass frimärken som Teresa Moorhouse har designat avbildas två av Järnefelts kända arbeten som finns i Ateneums konstsamlingar. Verket Raatajat rahanalaiset från 1893 avbildar på ett realistiskt sätt svedjebränning och torparnas förhållanden. Tavlan Metsämaisema som blev klar 1895 visar bergstallar i Räsävaara i Koli.

Fem frimärken med höststämning

Itella Posten Ab:s utgivningsprogram omfattar traditionellt frimärken med höstmotiv. I anslutning till detta utkommer miniatyrarket Höstfrimärken som innehåller fem frimärken den 9 september. De avlånga 1 klass frimärken som Emil Bertell har designat innehåller vackra höstliga stämningsbilder, där strandbastu, roddbåt och äppelskörd har placerats i lantmiljö. Pojke och paraply samt parkbänk har placerats i stadsmiljö.

Riksdagen 150 år

Finlands 150-åriga riksdag, som grundades 1863, har en central roll i utvecklingen av den finländska nationalstaten, inledandet av politisk verksamhet och stärkandet av det finska språket. För att hedra detta utger Itella Posten Ab den 17 september 1 klass frimärket Riksdagen 150 år. Märket har designats av Timo Berry och säljs i ark med tio frimärken.

På det stramt högtidliga frimärket har orden Lag, arbete, fred, ljus antecknats med en stil på likadant sätt som i mötesdagböcker. Ljus står här för bildning. Bakom texterna står Finland som en skepnad, i ett strålande silverfärgat ljus.

Skolan - grunden till Finlands framgång

I november inleder Itella Posten Ab utgivningen av en frimärksserie på fem utgåvor för att hedra Finlands 100 år av självständighet som firas 2017. Den första utgivningen i serien sker den 4 november med frimärkshäftet Från folkskola till Pisa, som presenterar det finländska skolsystemet. På sex 1 klass frimärken som Ville Tietäväinen har designat avbildas grunderna i det finländska skolsystemet som även rönt internationell uppskattning.

Motiv på dessa vapenformade 1 klass frimärken är grundaren av skolväsendet Uno Cygnaeus, skolhälsovård, skolbespisning, skolundervisning, skolmotion och språkundervisning i skolan.

Bokmärken med julmotiv

De traditionella finländska julfrimärkena som utkommer i november har i år fått sin inspiration från bokmärkenas nostalgiska värld. På dessa frimärken som har designats av Susanna Rumpu och Ari Lakaniemi betonas motivens bokmärkeskaraktär genom övertryckslack. Märkena som utkommer i början av november har även guldtryck som ger dem en glittrande julstämning.

Det stämningsfulla frimärket Julkram i valören 0,60 euro lämpar sig för julhälsningar. 1 klass julfrimärket är Granpojke. Som 2 klass märke lämpar sig den traditionella Bokmärkesängeln även för många andra hälsningar.

Mer information

Itella Posti Utgivningsprogram 2-2013 (PDF)

Itella Posten Ab

  • Utvecklingsdirektör Markku Penttinen, tfn +358 20 451 5519,
  • Produktchef Tommi Kantola, tfn +358 20 451 5531,
  • Produktchef Petri Pohjolainen, tfn +358 20 451 5572,
    förnamn.efternamn@posti.fi

Itella Kommunikation

  • Informatör Salla Lappalainen, tfn +358 20451 7993, förnamn.efternamn@itella.com

Bildmaterial för medierna

Ta del av alla frimärken som finns till försäljning i Postens webbutik:
www.posti.fi/goshopping

Itella Posten Ab sörjer för posttjänsterna över hela Finland och ansvarar för utdelningen av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser, paket- och expresstransporttjänster, Netposti samt Postens butiker och försäljningsställen. Itella Posten Ab hör till affärsgruppen Itella Mail Communication som omsatte 1 168 miljoner euro och sysselsatte 17 800 personer år 2012. Itella Mail Communication ingår i Itellakoncernen. www.itella.fi/svenska

Taggar: