Powerbox COTS/MOTS kraftaggregat för de riktigt tuffa applikationerna

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar sin nya Defense Line robusta kraftlösningar för tuffa miljöer. Lanseringen omfattar sju serier nya kraftaggregat, tre DC/DC (DAA-DAB-DAC) och fyra AC/DC (DBA-DBB-DBC-DBD), och spänner från 50W upp till 1200W. Utformade i ett metallchassi med en basplatta för värmeavledning är DAx och DBx dimensionerade för ett temperaturspann på basplattan mellan -40 och +100°C. För extremt tuffa miljöer kan de ges en konformationsbeläggning och ökad både mekanisk och elektrisk robusthet för att klara t.ex. de kraftiga transienter och högt ställd EMC krav som ofta förekommer i försvars-, marin-, flyg-, industri- och järnvägsnormer. Framtagna för hög tillgänglighet, kort time-to-market, och för att passa kommersiella och militära off-the-shelf (COTS/MOTS) affärsmodeller, rymmer den modulära uppbyggnaden av DAx och DBx upp till sex utgångar som kan kopplas i serie, parallellt, eller som egen utgång – stor mångsidighet och användbarhet.

Defense Line DC/DC DAA/DAB/DAC kraftaggregat har ett mycket effektivt ingångsfilter, skyddsdiod för reverserad inspänning, transientskydd på ingången och en intern säkring som skydd mot skada i händelse av något fel. Samtliga utgångar är skyddade mot både tillfälliga och permanenta kortslutningar. Ett internt övertemperaturskydd (OTP) med automatisk återstart skyddar enheten vid överhettning. DAA/DAB/DAC serierna finns för fem olika inspänningar; 12, 24, 48, 72 och 110VDC, och med ett utspänningsområde från 3,3 upp till 48VDC. Varje utspänning är justerbar och kan vid högre effektuttag kompensera för spänningsfall via en sensorfunktion.

Säkerhet och isolation är väl tillgodosedd. DAA/DAB/DAC klarar 1500Vrms mellan ingång och jord, 3000Vrms mellan ingång och utgång och 500Vrms mellan utgång och jord. Serierna uppfyller säkerhetsnormerna IEC och EN60950-, och för järnvägsapplikationer är de utförda enligt EN50155 och EN50121. DAx serierna kan även konfigureras för transientprestanda på 12V och 28V plattformar i enlighet med MIL-STD-1275 och DEF STAN 61-5, samt för flygapplikationer i enlighet med MIL-STD-704, DO-160 och ABD100. För miljöskydd kan DAx konfigureras i överstämmelse med MIL-STD-810 tillsammans med normerna för järnväg-, flyg- och marin-applikationer. EMC prestanda för DAx är i enlighet med 55022 class A och kan som option också uppfylla MIL-STD-461 för ledningsbunden störning.

Dimensionerna för DAx seriernas DC/DC aggregat i sitt metallchassi är: DAA 150-500W 225 x 61 x 35mm (8,86 x 2,40 x 1,38”); DAB 75-300W 140 x 61 x 35mm (5,50 x 2,40 x 1,38”) och DAC 50-150W 100 x 61 x 35mm (3,93 x 2,40 x 1,38”).

“Med lanseringen av Powerbox Defense Line produkter stärks vårt COTS/MOTS sortiment för applikationer där standard robusthet inte räcker till” säger Martin Fredmark, Vice President Produkt Management. ”Genom att kombinera toppmodern teknik och inbyggd flexibilitet för utmanande projekt som t.ex. inom försvars- och flygteknik stärker vi vår ledande position i att snabbt ta fram optimerade lösningar för krävande applikationer.”

Powerbox AC/DC Defense Line serierna omfattar fyra modeller avsedda för applikationer i spannet från 150W till 1200W. Precis som DC/DC modellerna är AC/DC DBx serierna optimerade för att ingå i kompletta lösningar för tuffa applikationer. DBA-DBB-DBC-DBD serierna har ingångsfilter, aktiv strömrusningsbegränsning på ingången, och effektfaktorkorrigering (PFC).

Inspänningsområdet är det universella 85 till 264VAC med upp till 440Hz, och genom modulkonceptet är ett stort antal utspänningskombinationer från 2,5V till 54V med en till sex utgångar beställningsbara. DBx serierna har en isolation på 1500Vrms mellan ingång och jord, 3000Vrms mellan ingång och utgång, och 500Vrms mellan utgång och jord.

Med sin effektiva topologi har DBx serierna en typisk verkningsgrad på 85% och mycket låg tomgångsförbrukning. I överensstämmelse med moderna systemkrav är höjden begränsad till 40mm (1,57”). Dimensionerna för DBx serierna är: DBA 1200W 255 x 127 x 40mm (10,0 x 5,0 x 1,57”); DBB 600W 200 x 127 x 40mm (7,87 x 5,0 x 1,57”); DBC 300W 200 x 82 x 40mm (7,87 x 3,23 x 1,57”) och för DBD 150W 165 x 61 x 35mm (6,49 x 2,40 x 1,38”). Samtliga versioner har inbyggt skydd på in- och utgång (t.ex. kortslutningsskydd och strömbegränsning) samt övertemperaturskydd med automatisk återstart.

DBx serierna är konstruerade och tillverkade för att uppfylla säkerhetsnorm IEC/EN60950 och kan för marina AC system konfigureras i enlighet med MIL-STD-1399, samt ledningsbunden störning enligt MIL-STD-461. Det optionella extra robusta utförandet med konformationsbeläggning i enlighet med MIL-STD-810 är en uppskattad egenskap för många applikationer inom försvars-, marin-, flyg-, och andra krävande portabla eller mobila applikationer.

Ett stort antal applikationer inom många områden, från försvar till industri, har behov av extra robusta och tåliga kraftlösningar. Till Powerbox DAx och DBx serierna finns därför ett antal optioner som ytterligare stärker den redan från början höga robustheten. Option ”M” för ökad elektrisk och mekanisk robusthet hanterar högre nivåer av stötar och vibration, har kraftigt transientskydd och förstärkt EMC filtrering i enlighet med MIL-STD 461E CE102, MIL-STD 1275, MIL-STD 1399-300A och MIL-STD 810E. Option ”T” omfattar produkter kvalificerade för drift med fulla prestanda i temperaturer ner till -40°C. För applikationer med hög fuktighet, saltdimma, dieselångor, sand, damm eller andra föroreningar har option ”V” en konformationsbeläggning. Option ”H” omfattar kylflänsar för applikationer med konvektionskylning.

Produkterna uppfyller RoHS blyfritt och produceras i enlighet med gällande miljöregler.

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar