• news.cision.com/
  • Preem AB/
  • Anläggning på Preemraff Göteborg ökar produktionen av förnybar diesel med 40 procent

Anläggning på Preemraff Göteborg ökar produktionen av förnybar diesel med 40 procent

Report this content

Genom en ombyggnation av Preems anläggning Green Hydro Treater (GHT) i Göteborg ökar anläggningens produktionskapacitet av förnybar diesel med 40 procent. Och för första gången kan GHT-anläggningen producera 100 procent förnybart.

När GHT-anläggningen invigdes 2010 var anläggningen den största i sitt slag i Sverige, med en produktionskapacitet på 160 000 kubikmeter per år. Sedan dess har ett antal ombyggnationer genomförts i syfte att utöka den förnybara produktionen. Nu har ytterligare en ombyggnation genomförts som innebär att produktionskapaciteten ökar till 320 000 kubikmeter per år, vilket kan jämföras med 230 000 kubikmeter före ombyggnationen.

– Ombyggnationen innebär att Preem ökar den inhemska produktionen av biodrivmedel och bidrar vi till att skiftet från fossila drivmedel till förnybara kan fortsätta, säger Magnus Heimburg, VD på Preem.

– Sedan starten för tio år sedan har vi lärt oss oerhört mycket, kunskap som vi nu tar med oss de kommande åren när vi fortsätter den förnybara omställningen av våra raffinaderier, fortsätter Magnus Heimburg.

Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems affärsstrategi och ombyggnationen är ännu ett steg i företagets mål att producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel till år 2030.

– Genom att öka produktionen av förnybara drivmedel bidrar Preem till att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Vårt mål att producera 5 miljoner kubikmeter 2030 innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp, avslutar Magnus Heimburg.Nu kan anläggningen hantera 100 procent förnybara råvaror. Produktionen bygger på en variation av hållbara förnybara råvaror, bland annat råtalldiesel från SunPine, restprodukter från livsmedelsindustrin och återvunnen frityrolja.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta Preems pressjour 070-450 10 01 eller besök press@preem.se.

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media