Förändringar i Preems ledningsgrupp

Report this content

Preem informerar idag om förändringar i koncernledningen samt justeringar av övergripande organisationsstruktur.

Som ett resultat av förändringarna kommer ledningsgruppen från och med den 18 januari att bestå av:

Magnus Heimburg, VD; Lina Stolpe CFO; Peter Abrahamsson, Chef Hållbar Utveckling; Magnus Holm, Chef Varuförsörjning; Christian Bjerdén, Chef Marknad & Försäljning; Ylva Nyberg, Chef Kommunikation & Human Resources och Aad van Bedaf, Chef Raffinering.

För mer information, vänligen kontakta Preems pressjour 070-450 10 01 eller besök press@preem.se
 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera