Gasum förser Preem med förnybart marint bränsle

Report this content

Preem har ingått avtal med Gasum om att förse Preems bojlastare med en ny bränsleblandning som består av flytande naturgas och 10 procent förnybar flytande biogas. Det innebär minskade utsläpp av växthusgaser och ännu ett steg mot Preems mål att vara klimatneutralt 2045.

Det är det första avtalet där Gasum levererar en blandning som innehåller förnybara bränslen till en kund inom sjöfarten på regelbunden basis. De chartrade produkttankers som förses med Gasums marina bränsle med förnybar inblandning är Tern Ocean och Thun Evolve.

- Marina transporter är en viktig del av Preems verksamhet. Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa mål om att bli klimatneutrala 2045,” säger Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem.

Genom att använda flytande naturgas (LNG) som marint bränsle minskar utsläppen betydligt jämfört med konventionella bränslen, som exempelvis tung eldningsolja. Det förbättrar den lokala luftkvaliteten och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent jämfört med konventionella bränslen. LNG är det mest miljövänliga av de fossila fartygsbränslena och uppfyller både nuvarande och långsiktiga miljökrav ställda av International Maritime Organization (IMO).

Genom att använda förnybar flytande biogas (LBG) är det möjligt att minska utsläpp av växthusgaser ytterligare. LBG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 procent jämfört med fossila bränslen.

- Gasum är fast beslutna att arbeta för en koldioxidneutral framtid och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla renare energi. Vi gläder oss åt att stödja Preem i deras strävan efter grönare sjöfart och i synnerhet deras vision om att leda övergången till ett hållbart samhälle,” säger Jacob Granqvist, Sales Director Maritime på Gasum.
 

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Nästan hälften av Sveriges industriföretag och en tredjedel av småföretagen får värme och energi från Preem. Preem har ett rikstäckande stationsnät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har över 1 500 anställda varav 950 arbetar vid de två raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Inklusive partner och återförsäljare arbetar över 3 000 personer under Preems varumärke. 2018 hade Preem en omsättning på 93 miljarder SEK.


GASUM är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Gasum är också ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning uppgick till 1 177 miljoner euro 2018. Gasum är ett företag som helt ägs av finska staten. Läs mer på gasum.com.

Dani Backteg, Presschef Preem
Telefon +46 760 17 25 95, dani.backteg@preem.se

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Marine, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Prenumerera

Media

Media