Ny driftcentral förbättrar arbetsmiljö och säkerhet på Preemraff Lysekil

Fredagen den 14 juni inviger Preemraff Lysekil en ny driftcentral. Den 4800 kvadratmeter stora byggnaden är en av de större byggnationerna som genomförts i regionens näringsliv under de senaste åren. Med sin spektakulära utformning i sex våningsplan har modern teknik kombinerats med en arbetsmiljö i toppklass. Byggnaden är också konstruerad för att klara mycket stora påfrestningar om en explosionsolycka skulle inträffa.

Säkerhet är ett av de viktigaste fokusområdena inom Preems verksamhet. Den nya driftcentralen är en viktig investering som höjer nivån ytterligare. Med sin platsgjutna stomme av betong är byggnaden dimensionerad att stå emot en gasmolnsexplosion med ett dimensionerade grundtryck på 200 mbar, eller två ton/m². Den runda utformningen av kontrollrumsbyggnaden, med smala och höga fönster, bidrar till att öka motståndskraften. Uppvärmning sker via överskottsvärme från processen.

Även arbetsmiljö och kommunikation har varit viktiga drivkrafter bakom investeringen. Närmare 250 personer, som tidigare varit utspridda över området, samlas nu i samma byggnad. Särskild hänsyn har tagits till arbetsmiljön för den skiftgående personalen i kontrollrummet, där många grupper arbetar samtidigt med att övervaka, styra och optimera produktionsprocesserna. Arkitekterna har bland annat arbetat med akustiken, som varit svår att hantera i det runda rummet. En del av lösningen har varit akustikputs på väggarna och speciella paneler vid arbetsplatserna. I rummet finns också ett ljustak som simulerar dygnsrytmen.

-       Vi är mycket stolta över vår nya driftcentral. Vi har satt säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet i fokus och ser fram emot att jobba i en modern och skräddarsydd miljö, säger Peter Abrahamsson, chef Preemraff.

Fakta:
Total investering: 192 MSEK                                          
Byggtid: cirka två år            
Bruttoarea: 4800 m²
Stomme av betong: 3600 m
³                  
Armeringsstål: ca 385 ton  
Grundläggning till fast berg via betongfundament och borrpålar

Teresia Christborn, Informationsansvarig Preemraff, mobil 010-4503818, epost teresia.christborn@preem.se
Thomas Ögren, Presschef Preem, mobil 070-450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna.Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2012 var Preems omsättning 115 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket stolta över vår nya driftcentral. Vi har satt säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet i fokus och ser fram emot att jobba i en modern och skräddarsydd miljö
Peter Abrahamsson, chef Preemraff