Preem etablerar verksamhet i Norge

Sveriges största drivmedelsföretag, Preem, etablerar nu verksamhet i Norge, med fokus på drivmedel med hög andel förnybart innehåll.

Preem utökar sin verksamhet till grannlandet Norge och planerar att initialt samarbeta med norska återförsäljare. Ambitionen är dessutom att skapa möjlighet för utökade kort- och anläggningssamarbeten. För flera av Preems svenska kunder som kör internationella transporter är Norge en viktig marknad.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen av våra drivmedel mot att innehålla alltmer förnybar råvara ger betydande effekter på koldioxidutsläppen från transportsektorn. Det känns spännande att nu få introducera våra produkter i Norge, säger Petter Holland, VD Preem.

Preem kommer att ha en depå i Sandefjord. Eftersom Preem har raffinaderier på Sveriges västkust passar logistiken väldigt bra med den norska depåns läge och därmed kan Preem hantera distribution av en betydande volym drivmedel till den norska marknaden redan från start.

Preems världsunika HVO-diesel (Hydrogenated Vegetable Oil) på förnybar skogsråvara, Preem Evolution Diesel, går nu på export till Norge. Initialt kommer Preem att sälja två olika sorter av Preem Evolution Diesel, en som uppfyller de nya kraven i Norge med 5,5 procent förnybara råvaror och en med högre inblandning tallolja av förnybara råvaror med 10 procent.

– När vi väljer förnybara råvaror till drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Preem kommer även att sälja en ren HVO-produkt i Norge som är fri från palmolja och PFAD, en biprodukt från palmoljeproduktion, säger Petter Holland.

För mer information, kontakta:
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, tel: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se
Ketil Thorsen, affärsutvecklare Norge, Preem, tel: +47 922 02 008

Taggar:

Om oss

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen av våra drivmedel mot att innehålla alltmer förnybar råvara ger betydande effekter på koldioxidutsläppen från transportsektorn. Det känns spännande att nu få introducera våra produkter i Norge.
Petter Holland, VD Preem