Preem fortsätter vara branschens mest hållbara varumärke

Report this content

Preem har för tredje året i rad utsetts till det mest hållbara företaget i drivmedelsbranschens, enligt beslutsfattare på små- och medelstora företag i Sverige. Det visar 2019 års Sustainable Brand Index B2B – Europas största studie om hållbarhet. Sedan tidigare har Preem även utnämnts till bäst i branschen av Sveriges konsumenter.

Sustainable Brand Index har efter omfattande intervjuer listat Sveriges mest hållbara varumärken för företag, inom olika målgrupper och branscher. För tredje året i rad har Preem utnämnts som drivmedelsbranschens mest hållbara företag.

Preems ambitiösa omställningsarbete och satsningar på forskning och utveckling kring förnybara drivmedel är bidragande orsaker till utmärkelsen, enligt studien.

– Vi är enormt stolta över att Preem, för tredje året i rad, utses till branschens mest hållbara varumärke och att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Utnämningen visar att vårt målmedvetna omställning till mer förnybara drivmedel ger resultat, säger Malin Hallin, chef för Hållbar utveckling på Preem.

Preem har länge arbetat med att förflytta varumärket mot en mer hållbar positionering, parallellt med företagets omställning mot en ökad produktion av förnybara drivmedel.

– Det senaste året har Preem varit extra omdebatterat, inte minst kopplat till våra utbyggnadsplaner i Lysekil och det miljötillstånd vi sökt för den verksamheten. Det är därför extra glädjande att svenska företag uppskattar våra satsningar för mer förnybara drivmedel, säger Ulrica Bååthe, chef för Varumärke och marknadskommunikation på Preem.

Så här gjordes studien
Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området.

Målgruppen i B2B-studien är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på mindre och medelstora företag med 40 - 500 anställda. Intervjuerna genomfördes under december 2019 till januari 2020. Totalt intervjuades 600 beslutsfattare om 75 olika företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten samt hur de prioriterar hållbarhet internt.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media