Preem inleder samarbete med Coop - etablerar första obemannade butiken i Gävle

Vid Preems station på Sätrahöjden i Gävle kommer Coop Mitt AB att etablera den första obemannade butiken som kommer att vara öppen dygnet runt. Idag inlämnades ansökan om bygglov.

Butiken är en del av ett 1-årigt pilotprojekt som syftar till att möta kundernas efterfrågan om att handla mer effektivt och i sin närhet. Pilotbutiken går under namnet Coop Mini.

- Vi ser en allt tydligare trend att konsumenterna har ett behov av att kunna handla enklare matvaror mer effektivt och i sin närhet, något som vi nu genom samarbetet med Coop kan erbjuda våra kunder vid vår station på Sätrahöjden, säger Patrik Johansson, sektionschef Station på Preem. Han fortsätter:

- Denna lösning kommer att ge ett stort mervärde då kunderna på ett modernt och attraktivt sätt kan kombinera tankning med en dygnet-runt-öppen Coop Mini i anslutning till stationen. Något som vi ser ligger helt rätt i tiden.

Placeringen av butiken vid en av Preems stationer handlar om att kunna göra det enklare och mer tillgängligt för konsumenten att med hjälp av den digitala utvecklingen erbjuda en ny typ av shoppinglösning. För att kunna göra det har Coop utvecklat en ny självscanningsapplikation där kunden själv kan scanna och betala för varor med mobilen.

- Det är väldigt roligt att vi nu tar ett steg närmare i vår satsning på obemannade butiker, säger Meta Persdotter, Vd, Coop Mitt. Vår förhoppning är att detta pilotprojekt kommer att uppskattas och nyttjas av våra kunder. I etableringen av vår första pilotbutik, som vi döpt till Coop Mini, samarbetar vi med Preem AB och platsen där vi placerar butiken blir på Preems tomt på Sätra.

Om oss

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media