Preem öppnar ny drivmedelsstation i Norrköping

​Preem öppnar den 29 november en ny drivmedelsstation i Ingelsta, Norrköping.

Drivmedelstationen är placerad i det expansiva handelsområdet Ingelsta i anslutning till in och utfarten mot Norrköping och Stockholmsvägen. Stationen är en s.k Preem Express vilket innebär att det är en automatstation. Stationen har fyra tankningsplatser för 95 oktan, ACP Diesel och E85 samt två kortterminaler.

Preem station

- Vi är mycket nöjda med den nya stationens placering i Ingelsta handelsområde. Det blir därmed enkelt att passa på att tanka i anslutning till andra ärenden i området vilket sparar tid för våra kunder, säger Chester Anderson, Chef för Preems stationsverksamhet.

Den cermoniella invigningen sker helgen den 27-29 januari 2011.

Företagsfakta (avser helår 2009)

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner kubikmeter råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. Över 2/3 av vår produktion exporteras till ett värde av drygt 38 miljarder kronor. Det gör oss till ett av landets större exportföretag. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 400 Preemstationer och 215 TruckStops/tankställen för tung trafik. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi ca 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. Preems omsättning var 73,6 miljarder kronor under 2009. Mer information finns på vår webbsida www.preem.se

Prenumerera

Media

Media