Preem öppnar upp sex supersnabbladdare i Kalmar

Report this content

Nu öppnar Preem och Recharge sex nya supersnabbladdare i Kalmar. Det är en del av Preems storsatsning på svensk laddinfrastruktur för elbilar där hundratals supersnabbladdare ska installeras på Preems stationer i hela landet.

På Preems station på Polhemsgatan i Kalmar öppnar nu sex moderna supersnabbladdare med en effekt på upp till 200 kW. Här kan en elbil laddas till 80% på 15 till 30 minuter.

- Det är väldigt glädjande att vi med våra nya supersnabbladdare kan underlätta mobiliteten för alla kunder med elfordon i Kalmar. Att göra det lättare och snabbare att ladda är en del av Preems strategi att erbjuda fler fossilfria energislag på våra stationer och vårt övergripande omställningsarbete, säger Patrik Johansson, ansvarig för Preems stationsnät i Sverige.

Laddstationen på Preem i Kalmar kommer att erbjuda betalning med laddkort, digital kortbetalning och flera aktörers appar.

- Att Preem har valt att erbjuda supersnabbladdning är ett viktigt steg för elektrifieringen av den svenska bilparken och Recharge är stolta över att vara en del av detta arbete. Vi är måna om att våra laddstationer byggs på platser med mycket trafik där det finns ett bra serviceutbud och Preem är därför en perfekt partner för oss, säger Håkon Vist, VD på Recharge.

Nationell utrullning av supersnabbladdare

Utrullningen sker först längs med de stora huvudvägarna och på Preems bemannade stationer. Ambitionen är att årligen utrusta 15–25 stationer med supersnabbladdare och bli ett självklart val för elbilister längs våra vägar. Utrullningen sker tillsammans med den ledande laddoperatören Recharge.

Supersnabbladdarna som installeras har en laddhastighet på 150–350 kW. Parallellt med utrullningen av supersnabbladdare för personbilar gör Preem även en satsning på laddning för tyngre fordon på Preems Såifa-anläggningar.

Fakta

  • Laddstationerna erbjuder betalning med laddkort, digital kortbetalning och flera aktörers appar.
  • Supersnabbladdarnas effekt är 150–350 kW, vilket är betydligt högre än förra generations snabbladdare på 50 kW. Hemma laddas elbilen oftast med 3–11 kW.
  • Beroende på bilens kapacitet kan en supersnabbladdare ladda upp en elbil till 80% på 15–30 minuter.   
  • Den ledande laddoperatören Recharge står för installation, underhåll och drift av supersnabbladdarna. All el kommer från förnybar energi.
  • Recharge bygger laddstationer med modulär lastbalansering. Det nyttjar kapaciteten i elnätet på bästa sätt, och gör att fler laddpunkter kan byggas på varje station. Detta är ett modernt och effektivt sätt att bygga laddstationer med hänsyn till elnätets begränsade kapacitet.

För mer information kontakta
Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media