Preem uppmanar till sänkt fart i sommar för minskade utsläpp

Report this content

Drivmedelsbolaget Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Om alla följde uppmaningen skulle det motsvara 76 000 bilars årsutsläpp, enligt en ny beräkning.

Genom att sänka farten kan vi hjälpas åt att minska utsläppen, det är budskapet i Preems initiativ ”-10”. Namnet refererar till sambandet mellan hastighet och klimatpåverkan. Sänkt fart med 10 km/tim ger 10 procents lägre utsläpp, visar data från bland andra Trafikverket.
[1]
– Människor vill göra medvetna val för att minska sin klimatpåverkan, samtidigt som många brottas med hur det ska ske rent praktiskt. Att sänka hastigheten med 10 km/tim på vägarna är något alla kan göra. Det är en enkel handling som är bra för klimatet och bra för trafiksäkerheten, säger berättar Ludwig Kollberg, Kommunikationschef på Preem.

Initiativet lanseras i mitten av juni och kommer att rulla hela sommaren. Kunder och trafikanter kommer att möta budskapet på Preems stationer, i sociala kanaler och längs med vägen. Undersökningar visar också på att bilsemester toppas svenskarnas semesterplaner, vilket gör den här frågan extra angelägen, berättar Ludwig Kollberg, vidare.

– Parallellt med stora industriella satsningar på förnybara drivmedel och energieffektivare fordon behöver vi också fundera över hur vi minskar vår egen klimatpåverkan, här och nu. Om vi går ihop kommer vi tillsammans kunna göra stor skillnad - det är det vi vill uppmärksamma, säger Ludwig Kollberg på Preem.

Enligt en uträkning från Preem, med data från Trafikverket, skulle utsläppen kunna minska med 115 000 ton CO2 under perioden juni-augusti, om alla bilförare sänker farten med 10 km/tim. Det motsvarar utsläpp från över 76 000 bilar under ett år, räknat på en körsträcka om 1 200 mil.
[1]

Så har vi räknat
Beräkningarna bygger på en undersökning från Kantar Sifo om hastighetsefterlevnad och förväntad körsträcka på landsväg/motorväg under perioden juni till augusti. 53 procent svarar att de håller högre marschfart än tillåten hastighetsgräns. Överfört på hela befolkningen estimeras körsträckan till cirka 485 miljoner mil. Enligt Trafikverket kan en personbil som kör i över 70 km/tim minska sina CO2-utsläpp med cirka 10 procent om farten sänks med 10 km/tim. Med hänsyn till vad en genomsnittlig fossildriven bil släpper ut innebär det att utsläppen under perioden skulle kunna minska med cirka 61 000 ton CO2, om de som överträder hastighetsgränserna sänker farten med 10 km/tim. Om alla sänker farten med 10 km/tim skulle utsläppen kunna minska med cirka 115 000 ton CO2. Det motsvarar utsläpp från cirka 76 000 bilar under ett år, räknat på en körsträcka om 1 200 mil.

* Elbilar har ej ingått i beräkningen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19-21 Maj 2021. Totalt intervjuades 912 personer med tillgång till bil i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

[1] Utsläppsdata från Trafikverket. För en bil som kör i över 70 km/tim minskar utsläppen med cirka 10 procent för varje 10 km/tim som farten sänks. Detta avser körning på landsbygd, ej i tätort.

[2] Trafikdata från Trafikanalys. Under 2019 kördes en personbil i genomsnitt 1 171 mil.

För mer information kontakta
Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media