Preem välkomnar långsiktiga nivåer för reduktionsplikten

Report this content

Att regeringen och samarbetspartierna äntligen föreslår långsiktiga nivåer till 2030 är välkommet då det ger oss som drivmedelsproducent en förutsägbarhet i omställningen från fossil produktion till förnybar.

– Vi är mycket positiva till reduktionsplikten, och att regeringen och samarbetspartierna äntligen föreslår långsiktiga nivåer till 2030. Den ger oss som drivmedelsproducent en förutsägbarhet i omställningen från fossil produktion till förnybar, och med det bättre förutsättningar att investera i nödvändiga om- och utbyggnationer av raffinaderierna. Det säger Magnus Holm, chef för inköp och varuförsörjning på Preem.

– Reduktionsplikten är en nödvändighet för att nå de uppsatta klimatmålen, och det är viktigt att politiken nu ger tydliga signaler att efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka framöver. Preem har mycket omfattande planer på att öka produktionen av biodrivmedel och har länge efterfrågat en ambitiös reduktionsplikt med höga krav, som regeringen och samarbetspartierna nu föreslår.

Det här beslutet innebär att Preem kan stå fast målet att öka produktionen av biodrivmedel till fem miljoner kubikmeter senast år 2030, vilket är cirka tjugo gånger högre än dagens produktion och skulle göra Sverige självförsörjande.

– Det är uppenbart att regeringen lyssnat på drivmedelsproducenternas ambitioner att öka produktionen av biodrivmedel då de nivåer som föreslås är i linje med detta. Nu är det också viktigt att politiken tar ett helhetsgrepp och värnar drivmedelsindustrin, så att vi kan stå stadigt i den växande internationella konkurrensen, och genomföra de nödvändiga investeringar som krävs.

För mer information, vänligen kontakta:
Preems pressjour 070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media