Preems verksamhet i Lysekil är tillåtlig enligt Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den ansökta verksamheten vid Preems raffinaderi i Lysekil är tillåtlig. Preem ser beskedet som ett bra steg på vägen och ser fram emot en konstruktiv dialog under den fortsatta processen.

– Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045, säger Petter Holland, vd för Preem.

– Det är bra att processen nu kan fortsätta framåt. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog under den fortsatta politiska processen, säger Petter Holland vidare.

Preems ansökan avser ett nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Lysekil i syfte att påbörja omställningen från fossil verksamhet till förnybar, vilket nuvarande miljötillstånd inte tillåter. Ansökan omfattar även utveckling av raffinaderiets kapacitet att uppgradera tjockolja med hög svavelhalt till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön.  Den planerade anläggningen är även en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara och i Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter förnybar bensin, diesel och flygbränsle till år 2030.

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media