Starkt första kvartal för Preem

Report this content

Preems ackumulerade resultat för de första tre månaderna 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 606 MSEK (-479 MSEK). Rörelseresultatet justerat för pris- och valutaeffekter på lager och övrigt rörelsekapital, ökade till 1 032 MSEK (-157). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 16 598 MSEK (20 547 MSEK).

– Det positiva resultatet beror framför allt på att raffineringsmarginalerna har varit mycket goda under årets första tre månader och ligger kraftigt över förra årets marginaler. Detta i kombination med att våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil har haft hög tillgänglighet i produktionen, utan några driftsstörningar och produktionen ökade till 4 841 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år, säger Petter Holland, VD och koncernchef på Preem.

Råoljepriset varierade under första kvartalet men låg i utgången av mars på 54 dollar/fat vilket är i princip samma nivå som vid kvartalets början.

– Försäljningen på den svenska drivmedelsmarknaden har haft en förbättrad lönsamhet med ökade volymer för både stationsverkssamheten och företagsförsäljningen under första kvartalet. Vår långsiktiga strategi med att stärka vårt stationsnät på den svenska marknaden ger resultat och vi vinner mark inom dieselsegmentet. Den nya IsoGHT-anläggningen i Göteborg kommer att stå klar till hösten och det innebär att vi nära på kan fördubbla produktionskapaciteten för Preems förnybara Evolution Diesel, säger Petter Holland.

För mer information kontakta:
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem, mobil: 070-450 12 22,
epost: helene.samuelsson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det positiva resultatet beror framför allt på att raffineringsmarginalerna har varit mycket goda under årets första tre månader och ligger kraftigt över förra årets marginaler. Detta i kombination med att våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil har haft hög tillgänglighet i produktionen, utan några driftsstörningar och produktionen ökade till 4 841 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
Petter Holland, VD och Koncernchef Preem