• news.cision.com/
  • Preera/
  • Framtiden för Preera: ”Vi vill skapa bestående förändring i organisation och samhälle”

Framtiden för Preera: ”Vi vill skapa bestående förändring i organisation och samhälle”

Report this content

Managementkonsultbolaget Preera laddar nu för att växa i Stockholm och Göteborg – en framgångsfaktor är att attrahera rätt kompetenser och öka branschsamarbeten. Lyhördhet, kompetenshelhetssyn och engagemang är ledord för att hjälpa kunderna att utveckla konkurrenskraften – och för Preera att medverka till en positiv samhällsförändring.

– Nu ska Preera stärka positionen inom ledning, styrning och komplex förändring, främst inom offentlig sektor där vi idag redan är väletablerade. Genom att fokusera på de viktigaste framtidsfrågorna på chefens bord hjälper vi företag och organisationer bli ännu bättre, säger Sara Farnebo, vd på Preera.

Sara Farnebo, vd på Preera

Efter 20 år i branschen sätter Preera en ny tillväxtstrategi, som ska utveckla och stärka positionen inom ledning och styrning av politiskt styrda organisationer.

– Genom att fortsätta vara uppdaterade både i dagens och morgondagens teorier och följa trender inom ledning och styrning kan Preera bygga vidare på sin redan breda och djupa kompetens och erfarenhet inom området.

Att vara ledande inom området innebär också att rekryteringstakten ökar med tillväxten och att samarbeten med branschkollegor fördjupas.

– Framförallt vill vi utveckla vårt sätt att arbeta i partnerskap med våra kunder inom de frågor som står högst på ledningens strategiska agenda. Det är ett nära samarbete med uppdragsgivaren som gör skillnad och leder till genomgripande och bestående resultat.

En tro på människan och hållbarhet

Tron på människan har alltid varit centralt i Preeras arbetssätt likväl ett fokus på social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

– Med vårt arbetssätt får chefer med sig medarbetarna tidigt i förändringsarbeten eftersom de känner sig hörda och delaktiga. Resultatet blir större engagemang för förändringen och även ofta för det egna arbetet. Genom en medvetenhet om vad som skapar långsiktig framgång och ett hållbart samhälle byggs organisationer för framtiden.

Störst fokus lägger Preera på offentlig sektor där de har många års erfarenhet av styrningsfrågor och förtroendet från kunderna har ökat med åren. Speciellt intressant är organisationer med rätt inställning och ambition, oavsett privat eller offentlig sektor.

– Ledningens ambition, attityd och förhållningssätt till verksamheten, sina kunder och till samhället är viktigare för oss än exempelvis vilken bransch de verkar inom. Vi vill arbeta med personer som vill åstadkomma förändring som är konkret, hållbar och till nytta för många.

Alla tar ansvar och kan påverka

– På Preera arbetar nyfikna och drivna personer som vill göra skillnad. Stockholm är där vi ser en stor potential att växa, där både den offentliga och privata marknaden är stor.

Preera tror på att låta medarbetarna i organisationen få vara med och påverka och ta ansvar. På kontoren i Göteborg och Stockholm får alla jobba med spännande samhällsutmaningar i kunduppdrag och ta plats i verksamhetens utveckling. Med den filosofin har Preera vuxit till att vara cirka 30 medarbetare.

– Vi tror på ett personligt engagemang för kundernas verksamhet och framtid, precis som det är nödvändigt för Preera. Det gör att resultatet av vårt arbete lever kvar och skapar långsiktig god förändring hos våra kunder.

För mer information, kontakta:
Sara Farnebo, vd Preera, tel: +46 (0)70 843 90 68, sara.farnebo@preera.se
Magnus Sjöbäck, presskontakt Preera, +46 (0)70 445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Preera erbjuder konsulttjänster inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling till kommuner, organisationer och företag i Sverige. Företaget omsätter 63 MSEK och har 30 medarbetare i Stockholm och på huvudkontoret i Göteborg. www.preera.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu ska Preera stärka positionen inom ledning, styrning och komplex förändring, främst inom offentlig sektor där vi idag redan är väletablerade. Genom att fokusera på de viktigaste framtidsfrågorna på chefens bord hjälper vi företag och organisationer bli ännu bättre
Sara Farnebo, vd på Preera