Pricer presenterar finansiella mål

Report this content

Pricers styrelse har fattat beslut om finansiella mål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer Pricers koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi och finansiella mål.

Pricers finansiella mål är att senast 2025 omsätta 4 500 miljoner kronor, varav återkommande intäkter ska stå för 10 procent av omsättningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 11.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar