Bred erfarenhet utsedd till fastighetsutvecklaren Prisma Properties styrelse

Report this content

Vid en extra bolagsstämma har beslut fattats att Prisma Properties styrelse ska bestå av Simon de Château som ordförande samt Kristina Alvendal, Jacob Annehed, Anna-Greta Sjöberg och Caroline Tivéus som ledamöter. Prisma Properties är en ledande utvecklare av fastigheter för lågprisbutiker, livsmedelshandel och snabbmatsrestauranger.

Simon de Château är partner och ordförande i Alma Property Partners som han grundade 2014. Simon är därtill styrelseledamot i NCC och Atrium Ljungberg och har tidigare bland annat varit VD för Sveafastigheter under tio år fram till 2013.

”Det är glädjande att vi har attraherat en så kompetent och jämställd styrelse med lång och väl balanserad erfarenhet inom fastigheter, juridik, finans, politik och hållbarhet. Med denna styrelsesammansättning står Prisma Properties väl rustat att befästa sin position som ledande utvecklare och långsiktig ägare av fastigheter för lågprisbutiker, dagligvaruhandel och snabbmatsrestauranger”, säger Simon de Château.

Kristina Alvendal är jurist, tidigare stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad och verksam inom strategisk fastighetsutveckling och som styrelseledamot. Kristna är styrelseledamot i bland andra fastighetsbolaget Intea, fastighetsrådgivaren Svefa och Danske Hypotek AB.

Jacob Annehed är partner och CFO vid Alma Property Partners, som är huvudägare i Prisma Properties, och har tidigare varit bland annat CFO för NREP.

Anna-Greta Sjöberg har en bakgrund som VD, CFO och andra ledande positioner i bland annat finans- och fastighetsbranschen. Anna-Greta är styrelseordförande i Marginalen Bank och har ett förflutet som långvarig styrelseledamot i bland andra Hufvudstaden, Tryggstiftelsen och LKAB.

Caroline Tivéus är sedan 2018 hållbarhetschef och sitter i ledningsgruppen för Pandox samt har ett förflutet bland annat inom investor relations och marknadskommunikation från Com Hem, Avanza Bank och Nordnet.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Simon de Château, styrelseordförande
simon.dechateau@almaproperty.se
070-848 51 52

Prisma Properties är en ledande utvecklare av fastigheter för lågprisbutiker, livsmedelshandel och snabbmatsrestauranger med ett bestånd om drygt 100 fastigheter. Prisma Properties är verksamt i Norden med tyngdpunkt på Sverige och Danmark med ambitioner att växa i övriga nordiska länder. Fastighetsinvesteringsbolaget Alma Property Partners, uppbackade av institutionella investerare, är huvudägare i Prisma Properties.

Prenumerera