Profi Fastigheter genomför omfattande kontorsuthyrning i Älvsjö

Profi Fastigheter hyr ut totalt 1 700 kvm kontorslokaler till mätteknikföretaget Sigicom AB i Kabelverket 2, även kallat Älvsjö 360. I och med uthyrningsaffären med Sigicom AB är fastigheten i det närmaste fullt uthyrd. Sigicom AB tillträder lokalerna den 1:a augusti.

Det känns oerhört roligt att välkomna Sigicom som hyresgäst i Älvsjö 360. Även om fastigheten nu i det närmaste är fullt uthyrd fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med att förädla området och se över utvecklingsmöjligheterna i linje med stadens vision för Älvsjö, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

Fastigheten ligger i bästa kommunikationsläge i nära anslutning till Älvsjö Station och enkel access till såväl E4 som Huddingevägen. Profi Fastigheter förvärvade Kabelverket 2, som omfattar totalt 22 000 kvm kontorsyta och 350 garageparkeringsplatser, i september 2015. Övriga tongivande hyresgäster är Stockholm Stads idrottsförvaltning, Försäkringskassan, Anticimex och Gemalto.

För mer information, kontakta:

Thomas Sipos, VD
thomas.sipos@profi.se
46 (0)709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef
thomas.jonasson@profi.se
46 (0)702 938 846 

Om Profi Fastigheter: 
Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har ett 30-tal engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Bolaget är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer på www.profi.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det känns oerhört roligt att välkomna Sigicom som hyresgäst i Älvsjö 360. Även om fastigheten nu i det närmaste är fullt uthyrd fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med att förädla området och se över utvecklingsmöjligheterna i linje med stadens vision för Älvsjö.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter