Citat

”Under vårt ägande har vi bedrivit aktiv utvecklingsarbete för att göra fastigheten mer relevant och skapa en attraktiv samhälls- och bostadsprodukt. Det att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än den fastighet vi förvärvade för snart 9 år sedan. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till två väletablerade aktörer, vilket känns mycket bra.”
Thomas Sipos, VD
Att kunna ge duktiga medarbetare möjligheten att växa inom bolaget, vara kulturbärare och axla ett större ansvar är oerhört tillfredställande. Genom att samla hela vårt fastighetserbjudande i en organisation med Susanne som chef stärker vi ytterligare vår förvaltnings- och utvecklingsaffär både strategiskt och operationellt.
Thomas Sipos, VD
Det känns jättekul att få ett utökat ansvar och att tillsammans med Mathias och Klas bygga Profis fastighetsorganisation starkare inför framtiden. Vi har många spännande projekt och initiativ mellan de olika affärsområdena, som också innebär att vi kommer att addera ytterligare kompetenser till organisationen.
Susanne Essehorn, Fastighetschef
Vi är givetvis mycket glada att välkomna In & Finn till Bredden. Uthyrningen ligger helt i linje med vår strategi att skapa norra Stockholms starkaste kluster inom segmentet hem, fritid och bygg. I och med att vi nu har brist på handelsytor i Bredden arbetar vi aktivt med utveckling av beståndet för att skapa ytterligare attraktiva butikslokaler.
Erik Löfberg, chef Aktiv förvaltning Profi Fastigheter
Det är verkligen roligt att välkomna tre nya medarbetare som stärker vår organisation och vårt erbjudande inom affärsutveckling, aktiv förvaltning och kapitalförvaltning samtidigt som Sara och Philip ges möjlighet att utvecklas vidare inom sina roller.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Vi välkomnar åter Samsung Service till Bredden och tycker det extra roligt när en hyresgäst återkommer efter några års frånvaro. Uthyrningen till Samsung Service är ytterligare ett bra exempel på vårt erbjudande i Bredden för företag som värdesätter hög tillgänglighet och goda kommunikationer
Erik Löfberg, chef Aktiv förvaltning på Profi Fastigheter
Vi är mycket glada över att ASUS väljer nordicForum som kontor för sin nordiska verksamhet. Affären är ett resultat av vår strategi att genom aktiv uthyrnings- och förvaltningsarbete erbjuda en kundanpassad kontorsprodukt i en fastighet som är under transformation.
Erik Löfberg, Chef Aktiv Förvaltning
Det är jättekul att vi är igång på riktigt med förändringsarbetet av nordicForum. Vi utvecklar en ny attraktiv kontorsprodukt så att vi kan skräddarsy effektiva lokaler för våra kunder, parallellt med att vi uppdaterar gemensamma ytor och förbättrar facilitetserbjudandet.
Erik Löfberg, chef Aktiv Förvaltning Profi Fastigheter
Vi ser en mycket stark marknad för kontorslokaler i de delar av Stockholm där vi verkar. Att vi lyckas bra beror på ett aktiv förvaltnings- och uthyrningsarbete där mina duktiga medarbetare på ett effektivt sätt fångar upp våra kunders behov.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Vi ser C/O som en strategisk satsning för att bredda vårt kunderbjudande och möta våra kunders krav på effektiva kontor. Att driva C/O i egen regi ligger helt i linje med vår strategi inom aktiv förvaltning
Thomas Sipos
Det är roligt att se att vårt arbete med att omvandla Nordic Forum till ett attraktivt och flexibelt kontorserbjudande börjar ge resultat. Vår målsättning är att skapa ett attraktivt kluster för ICT och tekniktunga företag med lokaler som kan anpassas efter olika behov.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Affären med Rusta är ytterligare ett kvitto på att vårt kontorserbjudande i Bredden passar marknaden. Den senaste tiden har vi dessutom gjort ytterligare kontorsuthyrningar på mer än 2 000 kvm, något som visar Breddens styrka som plats för företag som behöver moderna och flexibla ytor i bästa kommunikationsläge. Tillväxten av kontorshyresgäster och antal arbetsplatser innebär positiva effekter för andra hyresgäster som hotell, restauranger och butiker.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Utvecklingen av Bredden kommer att skapa stora mervärden för kommunen. Vårt mål är att omvandla området till en myllrande och levande stadsdel. Just den omvandlingen har inte gjorts på många ställen i världen. Ofta byggs bostäderna först och sedan handelsområdet. Här gör vi precis tvärtom.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Det här är ett förvärv som ligger helt i linje med vår strategi för aktiv förvaltning med potential för utveckling. Porslinskvarteren, med de planerade 2 300 bostäderna, är ett intressant utvecklingsområde och vi ser Badkarsfabriken som en viktig komponent för att visionen med en levande stadsdel ska bli verklig
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Det är glädjande att vi i inledningen av 2017 kunnat behålla momentum i uthyrningsverksamheten. Vi upplever stark efterfrågan på våra lokaler och koncept. För Bredden/InfraCity innebär detta att vi under löpande 12 månader tecknat nya hyresavtal på närmare 20 000 kvadratmeter, något som faktiskt går till historieböckerna.
Thomas Jonasson, VD Profi Fastigheter
Vi har det senaste halvåret vuxit kraftfullt genom förvärv av fastigheter med mer än 150 000 kvm lokalytor och 23 hektar mark samtidigt som vi mycket på gång i vårt övriga bestånd. Därför är det extra roligt att välkomna dessa fyra nya kompetenta medarbetare som stärker vår befintliga organisation ytterligare
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Konst är en naturlig del för våra fastigheter och utvecklingsprojekt i syfte att skapa attraktiva platser. Samarbetet med Market Art Fair är ett bra sätt att förstärka och utvidga vårt engagemang inom konst och kultur och samtidigt erbjuda våra kunder och samarbetspartners möjligheten att uppleva Nordens bästa samtidskonst i Stockholm under våren.
Thomas Sipos, VD Profi fastigheter
Vi ser en kraftig efterfrågan av butikslokaler i InfraCity/Bredden i allmänhet och i de branscher där vi har starka klusterkonstellationer i synnerhet. Att identifiera nya möjligheter och, som i det här fallet, konvertera lagerytor till butikslokaler är ett bra exempel på hur vi utvecklar en fastighet. Tillsammans med tidigare uthyrningar har vi det senaste året hyrt ut mer än 15000 kvm handel i Bredden/InfraCity
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Jag vill rikta en stor eloge till vårt duktiga fastighetsteam som jobbat intensivt med denna affär i närmare två år. Vi investerar över 60 mkr i samband med uthyrningen samtidigt som fastigheten i och med detta blir fullt uthyrd.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Det här är två strategiskt viktiga uthyrningar som på flera sätt stärker platsen och bidrar positivt till övriga hyresgästers verksamheter i Bredden/InfraCity. Tillsammans med tidigare uthyrningar har vi under året genomfört kontorsetableringar omfattande mer än 5 000 kvm, motsvarande närmare 300 arbetsplatser.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Det här är ytterligare en uthyrning som ligger helt i linje med vår strategi att attrahera marknadsledande aktörer i starka branscher och skapa starka kluster. I och med att vi nu har brist på handelsytor i InfraCity/Bredden arbetar vi aktivt med utveckling av beståndet för att skapa ytterligare attraktiva butikslokaler.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Förvärvet av Nordic Forum är bolagets första i Kista och vi ser stora möjligheter att driva aktiv förvaltning parallellt som det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter. Omdaningen av Kista till en levande stad och den infrastrukturella utvecklingen som pågår passar en uthållig ägare som Profi.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Det här är ett jättespännande förvärv. Vi ser många möjligheter att utveckla fastigheten för befintliga verksamheter och parallellt driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i linje med översiktsplanen för Tumba och med kommunens samhällsbyggnadsstrategi. Förvärvet är ytterligare ett led i att förstärka vår närvaro i södra Stockholm, där vi det senaste året gjort flera större förvärv om totalt 100 000 kvm.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Vi ser fram emot samarbetet med Aros Bostad kring Danderyds största bostadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med kommunen har vårt gemensamma mål varit att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde med goda kvalitéer. Det känns extra tillfredsställande att projektet inte tar några gröna ytor i anspråk och ändå tillför så många nya bostäder till kommunen, vilket är helt i linje med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi kring samhällsbyggnad.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Vi är mycket glada att få genomföra detta bostadsprojekt. Läget är mycket lämpligt för bostadsutveckling, med mycket goda kommunikationer samt närhet till både Stockholms innerstad, service, handel och grönområden. Med bussar, tunnelbana och Roslagsbanan i omedelbar närhet blir detta ett mycket attraktivt och välbeläget bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna.
Samir Taha, VD/Partner Aros Bostadsutveckling AB
Utvecklingen av Östra Mörbylund innebär ett viktigt och välkommet tillskott av ca 400 nya bostäder i Danderyds kommun. Särskilt glad är jag åt det stora inslaget av lägenheter för unga vuxna. Projektet kommer dessutom att ge dem som redan idag bor i området bättre boendemiljö, genom att den nya bebyggelsen skärmar av bullret från E18.
Olle Reichenberg (M), Kommunstyrelsens ordförande Danderyd
- Det här är fastigheter som passar oss mycket bra och kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Veddesta är ett intressant område och vår ambition är att ta en aktiv roll områdets fortsatta utveckling
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Vi är mycket glada över beskedet från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att vi kan gå vidare med genomförandet av detta fantastiska projekt och bidra till bostadsbyggandet i Nacka.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Intresset från bostadsköpare har varit extremt stort och de 200 lägenheterna såldes slut på minimal tid.
Mattias Roos, VD SSM
Det här är ett fantastiskt projekt som snart blir verklighet. Vi har arbetat länge med detaljplanefrågan och nu när planen vunnit laga kraft ska det blir riktigt roligt att skapa ett av Stockholms mest spektakulära bostadsprojekt. Panorama är en utmärkt samarbetspartner för den här typen av premiumprojekt vilket man framgångsrikt visat vid utvecklingen av bl.a Svea Fanfar och Telegrafholmen
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Detta är en typ av drömprojekt för en bostadsutvecklare med höga ambitioner att skapa bostäder utöver det vanliga. Platta tak på kontorsfastigheter har ofta potential att förädlas till fantastiska boendemiljöer för nya bostäder med stora egna terrasser, utsikt och fantastiska ljusinsläpp. Vi är glada att Solna Stad ser och uppskattar denna möjlighet, den nya detaljplanen innebär att ett 40-tal nya bostäder med unika kvalitéer, arkitektur och karaktär kan byggas. Vi arbetar även med ett att utveckla ett omfattande servicekoncept för bostäderna och kontoren med delade funktioner som gör vardagen enklare och bekvämare både för de som bor och arbetar i huset
Andreas Arkling, VD Panorama Bostad AB
Det viktiga för oss är att vi kan etablera oss i ett bra och trafikorienterat läge med bra synlighet. Varuhuset har stor potential att bli en riktigt stor enhet med tanke på det all trafik som rör sig i området. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Profi Fastigheter hittills och ser med förväntan på den fortsatta utvecklingen av området.
Anneli Borg Lundgren, VD Biltema
Att Biltema väljer att etablera sig i Bredden/InfraCity är ytterligare ett bevis på det starka detaljhandelsläget. Biltema blir ett välkommet tillskott till vårt i övrigt breda handelsutbud och ligger i linje med vår utvecklingsplan att stärka platsen som kluster för branscher inom bland annat hem och fritid.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
Järfälla Kommun är en viktig hyresgäst för oss och vi är mycket nöjda med att få fortsatt förtroende som lokalleverantör. Vi ser nu fram emot att fortsätta förädla Järfälla Utbildningscentrum tillsammans med kommunen
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
- Det känns oerhört roligt att välkomna Sigicom som hyresgäst i Älvsjö 360. Även om fastigheten nu i det närmaste är fullt uthyrd fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med att förädla området och se över utvecklingsmöjligheterna i linje med stadens vision för Älvsjö.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter