Profi Fastigheter köper utvecklingsfastigheter i Järfälla

Profi Fastigheter förvärvar fastigheterna Veddesta 2:24 och Skälby 3:1321 i Järfälla från Masku Sweden AB. Fastigheterna omfattar totalt 8 000 kvm kommersiella ytor samt 15 800 kvm markyta. Affären görs som bolagsaffär och tillträdes den 31 augusti.

Fastigheten Veddesta 2:24 har en uthyrningsbar yta om 4 300 kvm, primärt handel, största hyresgäst är bilhandelsbolaget Kamux AB. Skälby 3:1321 är en lagerfastighet med en uthyrningsbar yta om 3 700 kvm.

Profi Fastigheter bedömer läget som strategiskt och med stor utvecklingspotential då fastigheterna ligger inom Järfälla Kommuns programområde för förtätning och stadsmässig struktur.

- Det här är fastigheter som passar oss mycket bra och kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Veddesta är ett intressant område och vår ambition är att ta en aktiv roll områdets fortsatta utveckling, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter. 

För mer information, kontakta:

Thomas Sipos, VD
thomas.sipos@profi.se
+46 (0)709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef
thomas.jonasson@profi.se
+46 (0)702 938 846 

Om Profi Fastigheter: 
Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.

Läs mer på www.profi.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det här är fastigheter som passar oss mycket bra och kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Veddesta är ett intressant område och vår ambition är att ta en aktiv roll områdets fortsatta utveckling
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter