Profi Fastigheter säljer i Täby

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Vasaparken och Samhällsbyggnadsbolaget om försäljning av två fastigheter i Näsby Park. Fastigheterna omfattar 8 200 kvadratmeter lokaler för skola, kontor och idrottshall samt 110 parkeringsplatser. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde skedde 3 juni.

Fastigheterna Jollen 4 och Näsbypark 73:5 förvärvades 2010 och är strategiskt belägna utmed Centralvägen i Täby. Parallellt med den aktiva förvaltningen har Profi skapat en omfattande utvecklingsplan för de bägge fastigheterna.

Jollen 4 består av en byggnad om 8 200 kvadratmeter samt parkeringsgarage där Helleborusskolan och Täby Kommun är största hyresgäster. Näsbypark 73:5 består av parkeringsytor med 70 st. parkeringsplatser.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Under vårt ägande har vi bedrivit aktiv utvecklingsarbete för att göra fastigheten mer relevant och skapa en attraktiv samhälls- och bostadsprodukt. Det att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än den fastighet vi förvärvade för snart 9 år sedan. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till två väletablerade aktörer, vilket känns mycket bra.”

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ca 500 000 kvm lokalyta samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

”Under vårt ägande har vi bedrivit aktiv utvecklingsarbete för att göra fastigheten mer relevant och skapa en attraktiv samhälls- och bostadsprodukt. Det att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än den fastighet vi förvärvade för snart 9 år sedan. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till två väletablerade aktörer, vilket känns mycket bra.”
Thomas Sipos, VD