Stark inledning på Profi Fastigheters uthyrningsår

Report this content

Profi Fastigheter har inlett årets första kvartal starkt genom att teckna nya hyreskontrakt om totalt 12 500 kvadratmeter, främst kontors- och handelslokaler. Affärsområdet Bredden/InfraCity följer upp 2016 års rekordnivåer med ytterligare 7 250 kvadratmeter till bl.a. Eon, KIA Motors, Kvik och Expeditors. 

Utöver de hyreskontrakt som tecknats i Bredden/InfraCity har Profi Fastigheter även tecknat omfattande kontrakt med Ericsson i Nordic Forum, Kista och Nobina i The Block, Solna. Profis koncept för kontorsgemenskaper - C/O (care of) - i Jakobsberg och Spånga Center har lockat ett 15-tal nya hyresgäster under perioden.

Thomas Sipos, VD:

”Det är glädjande att vi i inledningen av 2017 kunnat behålla momentum i uthyrningsverksamheten. Vi upplever stark efterfrågan på våra lokaler och koncept. För Bredden/InfraCity innebär detta att vi under löpande 12 månader tecknat nya hyresavtal på närmare 20 000 kvadratmeter, något som faktiskt går till historieböckerna”.


För mer information, kontakta: 

Thomas Sipos, VD
thomas.sipos@profi.se
46 (0)709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef
thomas.jonasson@profi.se
46 (0)702 938 846 

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ett 25-tal fastigheter i sexton områden med en total yta på ca 500 000 kvm samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är glädjande att vi i inledningen av 2017 kunnat behålla momentum i uthyrningsverksamheten. Vi upplever stark efterfrågan på våra lokaler och koncept. För Bredden/InfraCity innebär detta att vi under löpande 12 månader tecknat nya hyresavtal på närmare 20 000 kvadratmeter, något som faktiskt går till historieböckerna.
Thomas Jonasson, VD Profi Fastigheter