Profi Fastigheter hyr ut 1 000 kvm i Älvsjö

Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Swedeltaco AB om ca 1 000 kvm kontor i Älvsjö360.  Avtalet innebär att Swedeltaco flyttar sitt kontor till Profis fastighet på Älvsjövägen. Swedeltaco tillträder lokalerna 1 februari 2019.

Swedeltaco AB är ett ledande grossist- och distributionsföretag som förser IT-marknaden i Sverige, Finland och Danmark med IT relaterade produkter. Swedeltaco AB ägs av First North noterade DistIT (publ).

Älvsjö360 är strategisk belägen i utmärkt läge utmed Älvsjövägen ett hundratal meter från kollektivtrafiknoden Älvsjö station. Fastigheten, som ursprungligen uppfördes för Ericsson 1996, består av sex huskroppar med en uthyrningsbar yta på 22 000 kvm kontorsyta och 350 parkeringsplatser i garage. Bland övriga hyresgäster finns bland annat Stockholms stads idrottförvaltning, Sigicom AB och Gemalto

Erik Löfberg, chef Aktiv förvaltning:

”Det här är en uthyrningsaffär som ligger helt i linje med vår strategi att genom aktiv förvaltning utveckla en attraktiv kontorsprodukt i bästa kommunikationsläge med närhet till de stora trafiklederna och spårbunden trafik.”

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ca 500 000 kvm lokalyta samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se.

Prenumerera

Media

Media