Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Report this content

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 9 600 A-aktier till 9 600 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under oktober 2019 har på aktieägares begäran 9 600 A-aktier omvandlats till 9 600 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 31/10 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 aktier respektive 73 304 393 röster. 5 416 524 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 165 240 röster, och 19 139 153 är B-aktier, representerande 19 139 153 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 15:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta
Krister Lindgren, IR-chef
Tel: +46 72 715 06 50
E-post: krister.lindgren@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2018 omsatte vi drygt 1,2 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Prenumerera

Dokument & länkar