Brist på rätt kompetens får ekonomiska konsekvenser för företag

Företag får allt svårare att hitta personal med rätt kompetens och felrekryteringarna kostar företagen både i förlorade intäkter och missade affärsstrategiska möjligheter. Det visar PwC:s studie CEO Survey som bland annat kartlägger företagsledares syn på talang- och kompetensfrågan.

Bristen på personal med rätt kompetens är något som alltfler diskuterar globalt. Var fjärde chef säger i undersökningen att brist på rätt kompetens leder till att möjligheter på olika marknader inte kan tas tillvara eller att det egna företaget har tvingats att avstå från en strategisk åtgärd som skulle kunna förbättra affärerna. Var tredje företagsledare är dessutom oroad för att kompetensbristen har påverkat bolagets innovationskraft.

CEO Survey bygger på svar från nästan 1300 vd:ar från 60 länder om deras prioriteringar och framtida utmaningar. Jakten på rätt kompetens anses av 53 procent av respondenterna vara en av de viktigaste frågorna för företagens utveckling framöver. Och problematiken gäller oavsett branschtillhörighet, över 40 procent svarar att det är betydligt mycket svårare än tidigare att hitta rätt personal i den bransch de verkar inom. Mer än varannan chef uppger att den tuffaste utmaningen handlar om att rekrytera mellanchefer till verksamheten.

– De globala resultaten stämmer väl med det vi vet om svenska företag. Nästan hälften av svenska chefer oroar sig för tillgänglighet på rätt kompetens. Tre av fyra svarar att de önskar att de kunde ägna mer tid till frågan. Problematiken är aktuell och påvekar i allra högsta grad konkurrenskraften, säger Anders Assarson ansvarig för Human Resource Services inom PwC.

Bristande kompetensplanering är en av förklaringarna till den situation som nu uppstått. Enbart 30 procent i den globala undersökningen säger sig vara ”väldigt övertygade” om att de har tillgång till rätt kompetens i sin verksamhet om tre år.

För att råda bot på problematiken väljer allt fler verkställande direktörer att knyta personalfunktionen till sig, åtta av tio företagsledare säger att personalchefen numera rapporterar direkt till vd. Och så många som 78 procent av cheferna avser att förändra sin personalstrategi för att bättre attrahera och behålla rätt kompetens inom företaget.

En väg att gå för att göra talang- och kompetensfrågan än mer strategisk är att utveckla de mättal som finns och öka kunskapen om investeringarna. Undersökningen visar att det bara är 16 procent av cheferna som får den information de önskar inom området.

– Information kring produktivitet och arbetsrelaterade kostnader är inte tillräckligt. För att ta rätt beslut om sin personalstrategi behöver företagsledningarna även insikt i organisationens kompetensgap, medarbetarengagemang och teamprestationer, avslutar Anders Assarson.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: http://www.pwc.se/sv/managing-people/publikationer/delivering-results-through-talent.jhtml

Om undersökningen

Undersökningsresultaten i årets Global CEO Survey baseras på intervjuer med 1 258 företagsledare (CEO:s) i 60 länder under det sista kvartalet 2011. 41 bolag ingår i den kompletterande svenska undersökningen som genomfördes under samma period.

För mer information kontakta:

Anders Assarson, ansvarig för Human Resource Services inom PwC

Tel 0709-29 14 23, e-post: anders.assarson@se.pwc.com

Jenny Huselius, pressansvarig PwC

Tel 0702-00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap
utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 169 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar