Milleniegenerationen ställer högst krav på arbetsgivare

Report this content

Personer mellan 25-41 år - den så kallade milleniegenerationen - ställer högst krav på sina arbetsgivare, enligt en global undersökning från PwC där 52 000 arbetstagare har medverkat. Undersökningen visar också att yngre medarbetare mellan 18-25 är mest missnöjda med sin nuvarande arbetssituation, samt att den fysiska och psykiska ohälsan är högre i Sverige i förhållande till det globala genomsnittet.

– Arbetstagare mellan 25-41 år är de som ställer högst krav på arbetsgivarnas insatser inom områden som hälsa, klimat och mångfald. Det är lite förvånande att den här åldersgruppen har högst engagemang och placerar sig före den yngsta gruppen 18-25 år inom samtliga undersökta kategorier. Samtidigt ser vi att den äldsta gruppen av medarbetare släpar efter när det gäller krav inom mångfald och klimat, berättar Alexandra Furst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC. 

57 procent av medarbetarna i undersökningen är nöjda med sitt nuvarande jobb. Här finns tydliga skillnader åldersmässigt där de yngsta arbetstagarna i gruppen 18-25 år är mindre tillfreds än de äldre. Svenska respondenter hamnar över genomsnittet, med 67 procent som svarar att de är nöjda med det nuvarande arbetet. 

När det kommer till anledningar som påverkar byte av arbete, så hamnar lönekuvertens storlek i topp. Pengarna är till och med viktigare än ett jobb som är utvecklande och att kunna vara sig själv på jobbet. 

– Men här ser vi också vissa skillnader mellan olika delar av världen. Bland de drygt 1 000 svenska arbetstagare som är med i undersökningen, så är ett utvecklande arbete det allra viktigaste och pengarna kommer som nummer två i rangordningen, berättar Alexandra Furst.

Ohälsan på höga nivåer
Undersökningen visar också att så många som 22 procent av de svenska respondenterna lider av fysisk eller psykisk ohälsa i sådan grad att det påverkar det dagliga arbetet. Därmed ligger Sverige en bra bit över det globala snittet på 17 procent. 

– Det här är oroande siffror. När det gäller kvinnor så har vi en så hög andel som 25 procent och inom mindre verksamheter så säger hela 28 procent att arbetet påverkas av ohälsa, berättar Alexandra Furst.

Sverige i framkant när det gäller kompetens
Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Här visar resultaten att närmare var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse, som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap, vilket endast 17 procent av de svenska respondenterna anger.

Teknikens möjligheter utnyttjas inte
Medarbetarna i undersökningen menar att deras arbetsgivare försöker mota kompetensbrist med utbildning och höjda löner.
– Däremot är det endast var fjärde medverkande i undersökningen som anser att arbetsgivarna använder automatisering och utnyttjar ny teknik för att komma tillrätta med dessa utmaningar. I Sverige är andelen ännu lägre - bara 16 procent, avslutar Alexandra Furst.

Övriga resultat från undersökningen

  • Medarbetare som arbetar helt och hållet på distans är mer benägna att byta arbetsgivare.
  • Skydd av data och hälsa är de två områden som flest upplever stöd inom från arbetsgivare. Däremot är det sämre ställt med stöd kopplat till klimatomställning.
  • De som arbetar helt på distans är också mer oroliga för att bli förbisedda när det gäller utvecklingsmöjligheter.

Om rapporten
Global Workforce Survey 2022 är en undersökning vars syfte är att skapa förståelse för attityder och beteenden bland arbetstagare. Undersökningen genomfördes under mars 2022 med 52 195 respondenter från 44 länder, varav 1 041 svar från Sverige. Rapporten kan laddas ner här: https://www.pwc.se/sv/hr/global-workforce-survey.html.

För mer information
Alexandra Furst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC Sverige
alexandra.furst@pwc.com
072-584 92 55

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar