Flytt av preferensaktien från NGM till Nasdaq sker den 21 juni 2017

Report this content

Preferensaktierna i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att flyttas från NGM Nordic MTF till Nasdaq First North den 21 juni 2017. 

Sista handelsdag för preferensaktierna på NGM Nordic MTF blir den 20 juni 2017. Handeln med preferensaktierna på Nasdaq First North kommer således inledas samma dag som handeln med stamaktierna inleds, det vill säga den 21 juni 2017.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Prenumerera

Dokument & länkar