• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers flyttar under rådande omständigheter fram datum för årsstämman och utvärderar ytterligare finansieringsmöjligheter samt utvärderar förslag avseende beslut om utdelning på preferensaktierna

Quartiers flyttar under rådande omständigheter fram datum för årsstämman och utvärderar ytterligare finansieringsmöjligheter samt utvärderar förslag avseende beslut om utdelning på preferensaktierna

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) arbetar för närvarande med att optimera verksamheten utifrån nya förutsättningar orsakade av den pågående pandemin, samt ser över en rad olika finansieringsmöjligheter. Bolaget har för avsikt att hitta lösningar som säkerställer att Bolagets åtaganden kan fullgöras både på kort och lång sikt samt att Bolaget kan lämna utdelning på preferensaktierna. Styrelsen har därför beslutat att flytta fram årsstämman för 2020 till den 26 juni och därmed även offentliggörandet av årsredovisningen till den 5 juni 2020. 

Som en konsekvens av den pågående pandemin och nedstängningen av all icke samhällsbärande verksamhet i Spanien, har styrelsen gjort bedömningen att förslag avseende beslut när och om utdelning på preferensaktierna kan ske måste utvärderas. Styrelsen behöver ytterligare tid för att fastställa hur verksamheten kommer att påverkas under kommande högsäsong, samt därtill fastställa sannolikheten och beloppen avseende finansiering som kan erhållas av banker och fonder i Spanien. Detta bedöms inte minst bero på hur den spanska staten agerar avseende eventuellt ytterligare stödåtgärder, den nuvarande karantänen, samt hur pandemin kan kontrolleras och om detta kan öppna upp möjligheter till att genomföra någon av de lånefinansieringar som planerades innan Spanien sattes i karantän. 

För att ha en beredskapsplan utvärderar Bolaget samtidigt andra finansieringsmöjligheter vilket bland annat inkluderar möjligheten att genomföra en stamaktieemission. Detta görs både för att säkerställa Bolagets finansiering om verksamheten inte kan återupptas och finansieras via de, innan pandemin, påbörjade låneprocesserna, samt för att tillvarata möjligheter till förvärv som bedöms uppstå till följd av Coronakrisen.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2020 kl. 17:45.

Prenumerera

Dokument & länkar