Quartiers Properties AB (publ):s preferensaktier är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 6 juli 2016

Report this content

Den 28 juni 2016 godkände Nordic Growth Market NGM AB Quartiers Properties AB (publ):s (”Quartiers” eller ”Bolaget”) ansökan om listning av Bolagets preferensaktier på NGM Nordic MTF. Första dag för handel är den 6 juli 2016 med handelsbeteckningen QART MTF PREF och ISIN-kod SE0008348320.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) har agerat finansiell rådgivare i samband med listningen. G Grönberg Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Mentor och likviditetsgarant för Bolagets preferensaktier på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.