Quartiers Properties erhåller renoveringslån om 2,5 MEUR för det kommande hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har enligt plan säkerställt finansiering för den planerade renoveringen av hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella. Lånefinansieringen bedöms komma att utgöra majoriteten av Bolagets del av totalinvesteringen i renoveringsprojektet, som är en saminvestering med delägarna i operatörsbolaget. Bolaget lämnar säkerhet i den aktuella fastigheten. 

Värdet på fastigheten enligt den senaste värderingen från CBRE uppgår till cirka 10,0 MEUR innebärande en lånekvot om 25 procent. Bolaget kommer, om det anses lämpligt, undersöka möjligheten att utöka lånekvoten när hotellet är färdigrenoverat.

”Vi har de senaste tre månaderna säkerställt lånefinansiering om 6,0 MEUR från olika aktörer i Madrid. Verksamheten på Centro Forestal har bedrivits i begränsad omfattning de senaste åren och på grund av det stötte vi initialt på ett antal utmaningar i våra diskussioner med spanska banker, som generellt är restriktiva till fastighetslån där verksamheten ännu inte kommit igång. Att vi lyckats säkerställa finansiering med bankerna BBVA och Sabadell, samt med Frux Capital är ett bevis på att dessa aktörer delar vår övertygelse och tro på bolagets förmåga att fortsätta generera tillväxt, säger Marcus Johansson Prakt, tf. VD.”

Lånet har en löptid om 12 år och löper med en årlig fast ränta om 2,85 procent. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2018 kl. 19:00.

Prenumerera

Dokument & länkar