Quartiers Properties erhåller värderingsrapport avseende Centro Forestal Sueco som indikerar en värdeökning om 20 procent jämfört med köpeskillingen

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har efter förvärvet av Centro Forestal Sueco och projekt Amapura erhållit två värderingsrapporter. Värderingen av Centro Forestal Sueco indikerar ett marknadsvärde om 16,2 MEUR jämfört med köpeskillingen om 13,5 MEUR, det vill säga en värdeökning om 2,7 MEUR. Värderingen av marken i projekt Amapura motsvarar köpeskillingen om 550 000 EUR. Quartiers arbetar fortsatt för att bygga ytterligare värden i fastigheterna genom konceptualisering och utveckling.

Värderingen har genomförts av CBRE i Spanien i enlighet med RICS värderingsstandarder. Centro Forestal Sueco har för närvarande klassificerats som rörelsefastighet/projektfastighet i bolagets balansräkning och marken i projekt Amapura klassificeras som projektfastighet. Övervärdet kommer av redovisningstekniska skäl därför inte påverka bolagets resultat men öka bolagets fastighetsvärde. Förvärvsavtal avseende köp av Centro Forestal Sueco ingicks i november 2016. Bolaget tillträdde fastigheten den 30 juni 2017.

Två separata utvecklingsprojekt bedrivs på fastigheten, The Foundation Hotel och Forestal Residential.

The Foundation Hotel är ett hotellprojekt som stärker Bolagets strategi inom förvaltningsfastigheter där Quartiers identifierar fastigheter med utvecklingspotential och förädlar dessa till högkvalitativa produkter med hög servicenivå och design.

Forestal Residential står redo i väntan på den nya detaljplanen i Marbella och bedöms bli ett lönsamt utvecklingsprojekt med fokus på villor och town houses inom lyxsegmentet. Quartiers arbetar proaktivt gentemot Marbella kommun för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad utveckling.

Denna positiva nyhet avseende Centro Forestal Sueco visar på vår förmåga att identifiera och genomföra attraktiva förvärv i regionen. Värdeförändringen bedöms vidare vara ett resultat av en fortsatt hög aktivitet i regionen där området kring Golden Mile befäster sin position som ett av solkustens mest attraktiva lägen, säger Katri Lind, verkställande direktör.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 15:15.

Prenumerera

Dokument & länkar