• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers Properties etablerar ett säljbolag och öppnar kontor i Puerto Banús tillsammans med en av solkustens ledande bygg- och fastighetsutvecklare

Quartiers Properties etablerar ett säljbolag och öppnar kontor i Puerto Banús tillsammans med en av solkustens ledande bygg- och fastighetsutvecklare

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att starta ett joint venture tillsammans med Ruben Otero. Ruben har över 20 års erfarenhet av bygg, fastighetsutveckling, samt försäljning av fastigheter i Spanien. Parterna kommer att äga femtio procent vardera av det nya bolaget som kommer att ha sitt försäljningskontor på en av de bästa adresserna i Puerto Banús. 

Ruben har tidigare erfarenhet av att driva säljbolag i Spanien och äger idag bygg- och fastighetsutvecklingsbolag på solkusten med omkring 130 hel- och deltidsanställda personer. Under 2017 omsatte Ruben via sina bolag 5,5 MEUR och gjorde en vinst om cirka 1,7 MEUR.

Det samägda bolaget ska hantera sälj- och marknadsföringsprocessen för parternas projekt, samt erbjuda motsvarande tjänster till andra utvecklare och fastighetsägare.

Samarbetet bedöms mycket positivt för Quartiers som genom avtalet stärker organisationen med en mycket kompetent och erfaren medarbetare som kommer att agera verkställande direktör i det nya bolaget. Bolaget kommer omgående att anställa en säljchef och ett antal säljare. Detta joint venture ligger i linje med Bolagets tidigare uttalade strategi om att stärka organisationen genom strategiska samarbeten i regionen.

I samband med att samarbetet initieras tilldelas joint venture-bolaget sitt första uppdrag som innebär försäljning och marknadsföring av Quartiers pågående byggprojekt Gran Vista.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 09:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar