Quartiers Properties etablerar relation med den spanska banken BBVA, samt erhåller 1,0 MEUR i ett ej säkerställt företagslån

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den spanska storbanken BBVA om ett ej säkerställt företagslån om 1,0 MEUR. Lånet lämnas till Quartiers Properties holdingbolag i Spanien, Quartiers Properties Holding S.L. Bolagets andra dotterbolag, Flexshare España S.L lämnar solidarisk garanti för lånet. 

Lånet har en löptid om 36 månader och löper med en årlig fast ränta om 3,5 procent. Lånet ska användas till företagsspecifika ändamål, samt för att frigöra likviditet i verksamheten för eventuella förvärv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 14:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar