Quartiers Properties genomför utbetalning på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) kommer att genomföra den planerade utbetalningen på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat. Utbetalningsdag är beräknad till den 3 april 2020.

Med nuvarande preferensaktiekurs handlas Quartiers preferensaktie till en direktavkastning om cirka 20 procent med en inlösenkurs om 12 SEK per preferensaktie att jämföra med stängningskursen om 5,44 SEK per preferensaktie den 26 mars 2020. Sista dag för handel med rätt till denna utdelning är idag den 27 mars 2020.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08:45.

Prenumerera

Dokument & länkar