Quartiers Properties har framgångsrikt erhållit tillstånd att göra förändringar i utformningen av projekt Ocean View

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erhållit tillstånd att göra förändringar i projekt Ocean View. Det möjliggör för Bolaget att göra betydande förbättringar i projektet och skapa ett projekt i en mer modern och tilltalande stil jämfört med originalritningarna. Beslutet innebär att Quartiers tar ett viktigt steg mot att realisera sin målsättning om att skapa ytterligare aktieägarvärde om strax under 10 MEUR i det aktuella projektet. 

Beslutet togs idag på ett extra föreningsmöte i den aktuella förening, där Quartiers även äger de lägenheter som Bolaget har för uthyrning. Projekt Ocean View är ett projekt bestående av 60 lägenheter i Benahavis med ett estimerat försäljningsvärde om strax under 30 MEUR och en beräknad vinst efter skatt om cirka 10 MEUR.

”Detta är en stor framgång för Quartiers vilket innebär att vi nu kan accelerera kommersialiseringen av projektet för lansering under första halvåret 2019. Som konceptuella rådgivare i designen av projektet kommer vi att använda oss av arkitekt- och konceptbyrån Whyte&Lilja med kontor i Stockholm och med tidigare erfarenhet av fastighetsutveckling i Spanien.” 
Marcus Johansson Prakt t.f VD.

Mer information om detta projekt och Bolagets övriga projekt finns på Quartiers hemsida och i den investerarpresentation som publicerades den 13 december 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar