• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers Properties ingår avtal med JLL Real Estate Advisors i London och påbörjar en process för att refinansiera bolagets skuldsida i balansräkningen och förbättra koncernens finansiella kassaflöde

Quartiers Properties ingår avtal med JLL Real Estate Advisors i London och påbörjar en process för att refinansiera bolagets skuldsida i balansräkningen och förbättra koncernens finansiella kassaflöde

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) ska med hjälp av JLLs specialistgrupp på hotell- och fastighetsfinansiering i London arbeta för att refinansiera del av bolagets finansiella skulder. Syftet med refinansieringen är att frigöra kassaflöde för fortsatta investeringar, sänka bolagets kapitalkostnad och erhålla en långsiktig finansieringsstruktur med en amorteringsstruktur som är bättre anpassad för Quartiers verksamhet.

Quartiers Properties har under 2019 tagit viktiga steg framåt både avseende försäljning av lägenheter under produktion, samt avseende bolagets portfölj med avkastande fastigheter. Bolagets lägenhetshotell i Benahavis har tack vare den nya ledningen som övertog driften i början av 2019 förbättrats avsevärt. Därtill har Boho Restaurang invigts och hotellet på Boho Club väntas öppnas inom kort. Det faktum att bolaget idag har fler operativt aktiva fastigheter har stärkt intresset hos den internationella kapitalmarknaden för att refinansiera Quartiers och där har bland annat Londonbaserade fonder visat intresse.

”Åren 2018 och 2019 har varit två år med stort fokus på investeringar i, och utveckling av våra befintliga fastigheter. Kapitalanskaffningsmässigt har fokus legat på spanska banker och fonder där vi genom goda kontakter i Madrid lyckats resa cirka 150 MSEK i lånefinansiering. De utmaningar som vi idag ser på den spanska kapitalmarknaden är att banker kräver hög amorteringstakt med full amortering på 12-15 år och att spanska investeringsfonder främst valt att fokusera på finansiering med betydligt högre räntenivåer jämfört med bankerna. Det är därför glädjande att nu kunna inleda ett samarbete med JLL med syftet att nå en mer långsiktig finansieringsstruktur med framförallt bättre amorteringsvillkor och räntor i nivå eller strax över vad spanska banker för närvarande debiterar. Med en ny finansieringsstruktur på plats skulle vi kunna frigöra kassaflöde både direkt och löpande genom sänkta räntekostnader, högre belåningsgrad och lägre amortering”, säger Marcus Johansson Prakt, VD för Quartiers Properties.

JLL är ett ledande rådgivningsföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Med verksamhet i över 80 länder, 300 kontor och 86 000 medarbetare, rankas JLL bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated.

Parterna avser att få en ny finansieringsstruktur på plats under första halvåret 2020.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Åren 2018 och 2019 har varit två år med stort fokus på investeringar i, och utveckling av våra befintliga fastigheter. Kapitalanskaffningsmässigt har fokus legat på spanska banker och fonder där vi genom goda kontakter i Madrid lyckats resa cirka 150 MSEK i lånefinansiering. De utmaningar som vi idag ser på den spanska kapitalmarknaden är att banker kräver hög amorteringstakt med full amortering på 12-15 år och att spanska investeringsfonder främst valt att fokusera på finansiering med betydligt högre räntenivåer jämfört med bankerna. Det är därför glädjande att nu kunna inleda ett samarbete med JLL med syftet att nå en mer långsiktig finansieringsstruktur med framförallt bättre amorteringsvillkor och räntor i nivå eller strax över vad spanska banker för närvarande debiterar. Med en ny finansieringsstruktur på plats skulle vi kunna frigöra kassaflöde både direkt och löpande genom sänkta räntekostnader, högre belåningsgrad och lägre amortering
Marcus Johansson Prakt