Quartiers Properties offentliggör bedömning om när verksamheten bedöms bli kassaflödespositiv

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed en bedömning om när verksamheten bedöms bli kassaflödespositiv. 

Bolaget är av bedömningen att verksamheten kommer att bli kassaflödespositiv under det andra kvartalet 2018 i samband med försäljning av objekt (lägenheter och villor) i Bolagets projekt.

Bolaget kommer att uppdatera informationen genom offentliggörande av ett nytt pressmeddelande om bedömningen skulle förändras.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 14:15.

Prenumerera

Dokument & länkar